Nationale Water Technologieweek: Sensoren en Analysers voor het verbeteren van de procesinformatie

In de aanloop naar de Nationale Water Technologieweek (NWW) lichten we de komende tijd de verschillende sprekers tijdens de drie thema’s van de Nationale water tech week uit. Deze week: Indorama.

Indorama Ventures Rotterdam, produceert jaarlijks 410.000 Ton PET. Bij de fabricage van PTA en PET ontstaat ongeveer 400.000 m3/j aan proceswater wat in eigen WWT gezuiverd moet worden.

Om dit SBR proces nog beter/efficiënter in control te houden worden de MLSS metingen als indicatie voor de mate van bezinking en bezinksnelheid van de biomassa gebruikt. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de dO metingen om de respiratietijd te bepalen. Tijdens de presentatie wordt ook aandacht besteed aan het strategisch plaatsen van deze analyzers om zo het proces justificeerbaar te maken.

Meer informatie over de Nationale Water Technologie Week en de thema’s en de Innovatiestraat met Aqualounge vindt u hier.