Sensileau Symposium groot succes!

Sensileau kijkt terug op een geslaagd symposium! Toen ze in februari het plan bedacht hadden, hadden ze niet verwacht dat het symposium noodgedwongen in een hybride variant zou worden georganiseerd. Maar met gelukkig 8 mensen in de zaal en ruim 30 deelnemers via de webcam kwam in de ochtend- en middagsessie van twee uur een mooie discussie op gang.

‘s Ochtends waren ontwikkelingen in de toepassingsmogelijkheden van sensoren onderwerp van gesprek. Maurice Tax (Bright Spark) en Corina Carpentier (Sensileau) gaven in een presentatie elk hun visie daarop, waarna een discussie met de deelnemers volgde.

‘s Middags was landbouw het thema. Jouke Velstra (Acacia) en Jan Broos (Sensileau) presenteerden diverse projecten en activiteiten. Daarna bespraken deelnemers de vraag of agrariërs zelf verantwoordelijk moeten zijn voor het monitoren van lozingen, en hoe sensortechnologie kan bijdragen aan een succesvolle samenwerking en open dialoog tussen agrariërs en waterbeheerders.

Het panel in de zaal was een gevarieerd gezelschap van vertegenwoordigers van drinkwater- en waterschapslaboratoria, overheid, onderzoek en ontwikkeling. Digitaal namen mensen vanuit onder meer drinkwaterbedrijven, waterschappen, laboratoria en onderzoeks- en adviesorganisaties deel. Het is de bedoeling dat het evenement volgend jaar ‘gewoon’ live een vervolg krijgt.

Bron: Sensileau