Behandeld bermgras met Compost-O® van Rinagro komt positief uit de onderzoeken van WUR

Behandeld bermgras, de ideale bodemverbeteraar

Wij beginnen met de humificatie-coëfficiënt (hc): Voor bermgras behandeld met Compost-O® steeg de hc van de nulmeting in 2021 van 55 naar 91 in 2022!

Humificatie-coëfficiënten van 2021 en 2022
PilotDe MarkeKleigrondVredepeelGemiddeld
 20212022202120222021202220212022
Leeuwarden Compost-O® (maaisel)6393568648935591

Effectieve organische stof (EOS) is het deel van de organische stof dat een jaar na het toedienen van een bodemverbeteraar nog over is in de bodem. Organische bodemverbeteraars verschillen in het gehalte EOS en dit wordt aangeduid met de humificatie-coëfficiënt (hc). Naarmate deze verhouding hoger is, draagt een organische bodemverbeteraar relatief meer bij aan de organische opbouw en zijn de risico’s op uitspoeling van nutriënten lager.

Dat er geen uitspoeling van stikstof plaatsvindt wordt tevens ondersteund door WUR. Alleen bij maaisel behandeld met Compost-O® is er sprake van netto mineralisatie van stikstof uit het maaisel. Na 100 dagen is 14% N aan het totaal toegevoegd.

Tenslotte laat het rapport zien dat het opbrengen van 50 ton per HA met Compost-O® behandeld maaisel positieve effecten heeft op het gebied van magnesium en borium. De beschikbare hoeveelheid magnesium is toegenomen met 0% bemesting. Een hoger gehalte aan beschikbaar borium is zeer gunstig voor het afrijpen van diverse gewassen. Daarnaast zorgt borium voor versteviging van de celwandstructuur en beschermt daarmee het gewas.

Foto: Behandeld maaisel klaar voor verspreiding over het land

Bron: WUR Kennisprogramma Circulair Terreinbeheer Jaarrapportage 2022 (Rapport 3263)/Rinagro