Persleiding inspectie door Acquaint bij gemeente Heerenveen

Vorig jaar knapte een persleiding van gemaal De Greiden. Niet fijn, want een persleiding zorgt ervoor dat rioolwater vanaf het gemaal naar de zuivering gaat. Maar in plaats daarvan liep het dus het naastgelegen parkeerterrein op. Natuurlijk is dat toen meteen gerepareerd. Wel wil de Gemeente Heerenveen nu weten hoe het met de hele leiding gesteld is. Daarom voerde Acquaint deze week een inwendige leidinginspectie uit met een zogenaamde ‘pig’. Dat is een soort intelligente robot met sensoren die de leiding ingaat en alles naloopt. Denk aan de dikte van de wanden of de kwaliteit van verbindingsstukken.

Siemen van der Heide, chief operations officer, van Acquaint licht toe: ‘De resultaten van de conditiemeting geven de gemeente waardevolle informatie. Denk aan: inzicht in de kans op falen c.q. restlevensduur van de leiding.’

Wethouder, Jaap van Veen, deelt: ‘Heel anders dan 100 jaar geleden, is riolering nu onzichtbaar. Vaak staan we er ook niet bij stil waar afvalwater terecht komt of wat er gebeurt als je het toilet doorspoelt. Pas als er iets stuk is, merk je weer hoe belangrijk het is dat het allemaal werkt. Daarom is het onderhoud en zeker inspectie van het rioolstelsel voor ons als gemeente van groot belang.’

Bron: Acquaint