Partners voor Water Programma – Subsidieregeling opengesteld

De subsidieregeling ‘Innovaties voor Waterveiligheid en Waterzekerheid’, onderdeel van het Programma Partners voor Water, is opengesteld.

De subsidieregeling streeft er naar bij te dragen aan waterveiligheid en waterzekerheid in een delta, deltastad of stroomgebied in het buitenland door middel van de inzet van innovatieve Nederlandse kennis en kunde. 

Ondernemers, kennisinstellingen en NGO’s kunnen subsidie aanvragen voor een pilotproject of een haalbaarheidsstudie op voorwaarde dat nog aanpassing noodzakelijk is voor gebruik onder de lokale omstandigheden van het betreffende land.

De eerste stap is een gesprek met een PvW adviseur. Het gesprek zal worden ingepland na het invullen van een intakeformulier.  

Op basis van het intakeformulier en het gesprek wordt aangegeven of het beoogde project voldoende aansluit bij de doelstellingen van de subsidieregeling. Deze gesprekken dienen voor 4 juli plaats te vinden.