RVO: marktstudie Golfregio

In mei 2022 publiceerde het Regionale Business Development Team, in samenwerking met RVO, een marktstudie over de watersector in Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Oman. Dit Engelstalige rapport geeft u een overzicht van de huidige ontwikkelingen en uitdagingen. Ook gaat het rapport in op de kansen voor Nederlandse ondernemers en hoe u daarop inspeelt.

Achtergrond van de watersector in de Golfregio

De Golfregio heeft de afgelopen jaren een enorme economische groei doorgemaakt. Die groei gaat samen met verstedelijking, bevolkingstoename en ontwikkelingen in de infrastructuur. Dit zorgt voor een stijgende vraag naar drinkwater. Volgens het World Resources Institute zal de Golfregio in 2040 een van de meest waterschaarse regio’s ter wereld zijn.

Uitdagingen

Dit rapport gaat in op de belangrijkste uitdagingen op het gebied van water in de Golfregio:
• waterschaarste bij drinkwaterproductie;
• afvalwatermanagement;
• efficiënt gebruik van water;
• watergebruik voor landbouw;
• vervuiling.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

Drinkwater
In Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Oman stijgt de vraag naar schoon drinkwater. Om hieraan te kunnen voldoen moeten ontziltingsinstallaties gebouwd worden. Daarbij wordt steeds meer gekeken naar mogelijkheden om deze installaties te laten draaien op duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie.

Afvalwater
Er is een toenemende vraag naar technologie en innovaties op het gebied van afvalwaterzuivering. Ook het hergebruik van afvalwater is van belang.

Watergebruik in de landbouwsector
Het grootste deel van het water in de regio wordt gebruikt voor landbouw. Er is behoefte aan innovaties en technologieën die efficiënt watergebruik voor de landbouw mogelijk maken.

Efficiëntie
Door de toenemende bevolkingsgroei stijgt ook de vraag naar drinkwater. Naast de focus op het aanbod, staan efficiëntie en watermanagement ook hoog op de agenda.

Strategische projecten
Alle 3 de landen kijken naar strategische projecten voor wateropslag op lange termijn, zoals Aquifer Storage and Recharge.

Bron: RVO