Ondanks Corona is de watertechnologiesector optimistisch over 2021

Ondanks de huidige Covid-19 pandemie, zijn de bedrijven uit de watertechnologiesector optimistisch over de toekomst. 60 procent van de watertechnologie bedrijven verwachten een omzetstijging in 2021. Voor de gehele onderzochte sector wordt een groei verwacht van buitenlandse activiteiten van 3 procent.

Dit blijkt uit de meeste recente Water Export Index, waaraan bedrijven uit de watertechnologie- en deltatechnologiesector deelnemen. De bedrijven uit de watertechnologiesector voorzien hierbij de meeste kansen in Europa, zoals in de ons omringende landen Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, als ook in Noord Amerika en China.

Binnen de gemiddelde verdeling van de buitenlandse omzet van wateractiviteiten naar regio zijn ook interessante verschuivingen te zien. Het aandeel daarin van Europa is gedaald van 61 procent in 2019 naar 43 procent in 2020. De grootste daling daarin betreft het aandeel van EU landen (57% in 2019 tegen 29% in 2020, zelfs als het aandeel VK hierbij wordt opgeteld komt het aandeel op 40 procent). Een andere opvallende verandering is de groei van het aandeel VS en Canada van 5 procent in 2019 naar 16 procent in 2020.

Op de vraag wat bedrijven in de watertechnologiesector nodig hebben om de kansen binnen de watersector te benutten, geven de bedrijven aan vooral samenwerking met andere bedrijven nodig te hebben.

Meer aspecten rondom de export van de watersector leest u in de hele WEX-rapportage. Download hier het hele WEX rapport.

De Water Export Index wordt gefinancierd vanuit het Partners voor Water programma en uitgevoerd in opdracht van het NWP in samenwerking met Water Alliance en Envaqua.