Nu ook microbiologie bij Pro Water BV.

Legionella is een aanzienlijk risico voor de volksgezondheid en voor uw activiteiten als er niets aan gedaan wordt. Overheidsinstanties eisen dat het legionellagehalte onder een bepaalde grenswaarde blijft.

Pro Water BV is bekend van zijn meetapparatuur voor het meten van de fysische parameters in alle soorten water. Hun nieuwe vertegenwoordiging LuminUltra voegt daaraan een reeks van microbiologische parameters toe.

Problemen opsporen voor ze problemen worden, zonder bacteriën geen legionella!

Voor de regelmatige routinemeting leveren wij de ATP tests 2e generatie van LuminUltra. Hiermee is men in staat om binnen enkele minuten de hoeveelheid levende bacteriën te monitoren en tijdig maatregelen te nemen bij een toename hiervan. Bij een grote toename kan men beslissen om het water te behandelen en een legionella test te laten uitvoeren.

Tevens kan men middels ATP tests probleemgebieden detecteren en de effectiviteit van de  biocide behandeling controleren/optimaliseren. De online ATP meting BugCountOnline van LuminUltra kan de ATP concentratie zelfs 24/7 voor u monitoren.

Hoe kun je legionella opsporen?

De GeneCount qPCR-tests zijn een snelle, doeltreffende methode voor de monitoring van specifieke micro-organismen, waaronder legionella. Sneller de juiste beslissingen nemen dankzij meetresultaten binnen 2 uur na monstername. De uiterst gevoelige tests identificeren potentiële problemen voordat ze problemen worden. Dus, niet meer dagen wachten op een uitslag maar indien nodig constatering, reiniging, controle van de reiniging en vrijgave binnen 1 dag.

Opsporen, behandelen en verifiëren

Door onze GeneCount qPCR-analyse te combineren met de routinematig uit te voeren groeimonitoring middels 2e generatie ATP® -tests, kunt u de microben in uw omgeving onder controle krijgen en de risico’s voor uw mensen, apparatuur en bedrijf beperken.

  1. Routinematig toezicht houden op de groei in gebieden met een hoog risico middels ATP meting.

De 2e generatie ATP® meting waarschuwt u binnen enkele minuten voor verhoogde microbiële niveaus, in tegenstelling tot de dagen die nodig zijn voor HPC of dip slides. Gebruik de 2e generatie ATP ® testen om het systeem in kaart te brengen en probleemgebieden op te sporen, vervolgens routinematig om toenames in microbiële niveaus te detecteren voordat ze een probleem worden.

  1. Identificeer de legionellabacterie en elimineer hem

Gebieden met verhoogde microben kunnen gemakkelijk worden getest met een GeneCount® qPCR-test om de aanwezigheid van Legionella vast te stellen. Zodra de behandeling is voltooid, opnieuw testen om de werkzaamheid te verifiëren. Snellere corrigerende maatregelen leiden tot lagere saneringskosten en lagere risico’s. Het testen van vloeistoffen en oppervlakken met een combinatie van ATP en qPCR biedt u maximale mogelijkheden voor het identificeren, kwantificeren, bevestigen van de behandeling en bewaken van de hergroei van zowel legionella als microbiologische populaties.

Voor een totaal overzicht van het LuminUltra programma? Zie www.prowater.nl of www.luminultra.com.

Bron: Pro Water B.V.