Nederlandse bedrijven succesvol bij VIDA aanvragen

In de eerste helft van de projectperiode is het Europese VIDA project (Value added innovation in the food chain) voor Nederlandse bedrijven een groot succes gebleken. In totaal is er over een periode van 3 jaar € 5 miljoen Euro aan vouchers te verdelen. Tot nu toe zijn de vouchers toegewezen aan 55 Europese bedrijven, waarvan 10 leden van de Water Alliance.

De Nederlanders doen het goed binnen de VIDA aanvragen. In de eerste helft van de project periode hebben in totaal 16 Nederlandse bedrijven financiering ontvangen vanuit VIDA. Daarvan zijn er 11 die financiering hebben gekregen voor de pilot projecten, waarvoor in totaal 33 bedrijven uit heel Europa financiering hebben ontvangen. De Water Alliance hoopt op eenzelfde succes in de tweede periode. “Het blijft afwachten er zijn veel goede aanvragen en het beschikbare budget is beperkt, zeker in vergelijking met wat er is aangevraagd. Half januari worden de goedgekeurde voorstellen bekendgemaakt, dus we moeten nog even afwachten” aldus Matthijs Plijnaar, project manager VIDA binnen de Water Alliance.

Mede het door de Water Alliance georganiseerde Water Campus Business Café van 19 september zijn er 9 nieuwe projectvoorstellen ingediend met een Nederlandse lead partner. “Het blijft even afwachten er zijn veel goede aanvragen waarbij de totale waarde het beschikbare budget overstijgt. Nu komt het echt aan op de kwaliteit van het voorstel. Ik heb er alle vertrouwen in dat NL bedrijven zich hierin wederom kunnen onderscheiden.” aldus  Plijnaar.  Half januari worden de goedgekeurde voorstellen bekend gemaakt.

Meer informatie over VIDA op: https://vidaproject.eu/