Krijg subsidie voor uw product of idee dankzij MIIP 2016!

schipHeeft u een innovatief product of idee dat te implementeren is in de scheepsbouw? Meld u dan nu aan voor de jaarlijkse MIIP (Maritieme Innovatie-Impuls Projecten)! Deelnemers krijgen dankzij dit project de kans om een jaar lang met behulp van subsidie hun idee te ontwikkelen. Dit jaar staan de volgende vier thema’s centraal: ‘Winnen op Zee’, ‘Schone Schepen’, ‘Slim & veilig varen’ en ‘Effectieve Infrastructuur’. Wees er snel bij, want aanmelden kan nog tot 21 december.


Elk jaar organiseert de Innovation Council van Nederland Maritiem Land samen met het Ministerie van Economische Zaken een MIIP voor zowel leden als niet-leden. Iedereen kan dus meedoen! Het doel van de MIIP is het ondersteunen van innovatieve ideeën in de maritieme sector door middel van subsidies.

Drie criteria, vier thema’s

Denkt u meerdere goede ideeën te hebben? Geen probleem! Zo lang deze ideeën aan de gestelde criteria voldoen, kunt u zo veel projecten indienen als u zelf wil. Ten eerste moet het project aan een van de thema’s gerelateerd zijn. Deze zijn: ‘Winnen op Zee’, ‘Schone Schepen’, ‘Slim & veilig varen’ en ‘Effectieve Infrastructuur’.

Daarnaast moet er zicht zijn op een vervolgtraject, dat wil zeggen dat binnen een jaar het idee volledig uitgewerkt moet zijn, maar er wel mogelijkheid is tot een vervolgtraject. Ten slotte is een samenwerkingsverband tussen kennisinstellingen en bedrijven van belang. Per project kunnen indieners een subsidie krijgen van maximaal 50% van de kosten, tot een maximum van €30.000. Voor grotere ondernemingen is dit een maximum van 40%.

Voor meer informatie omtrent de procedure kunt u contact opnemen met Juliette Douglas via j.douglas@wateralliance.nl.