Sensiblue is a patented, revolutionary device that makes drinking water safe. Sensiblue disinfects tap water making use of salt electrolysis with electricity generated by the flow of the water and works from 2 meters of water pressure.

In addition to being applicable all over the world in places where drinking water is unsafe, Sensiblue enables safely using hot tap water directly from a heat pump or low-heat network for showering without the use of a boiler, which saves 50% energy.

Sensiblue is een gepatenteerd, revolutionair apparaat dat drinkwater veilig maakt. Sensiblue desinfecteert kraanwater door gebruik te maken van zoutelektrolyse met elektriciteit opgewekt door de stroming van het water en werkt vanaf 2 meter waterdruk.
Behalve dat het overal ter wereld toepasbaar is op plekken waar drinkwater onveilig is, maakt Sensiblue het mogelijk om veilig warm tapwater rechtstreeks uit een warmtepomp of laag-warmtenet te gebruiken om te douchen zonder gebruik te maken van een boiler, wat 50% energie bespaart.