Maar liefst vijf nieuwe leden voor Water Alliance tijdens Aquatech Amsterdam

‘Aquatech Unites’ – Waar WaterForum vorige week nog schreef over het feit dat Aquatech Amsterdam steeds meer haar rol als matchmakingevenement omarmt, was Water Alliance niet alleen trotse partner van deze watertechnologiebeurs van 5-8 november in de RAI Amsterdam. De organisatie sloot hier namelijk vijf nieuwe partnerschappen met innovatieve Nederlandse bedrijven.

“We kijken ernaar uit om met deze partijen aan de slag te gaan”, geeft Managing Director Hein Molenkamp aan. “Het zijn stuk voor stuk mooie, inventieve bedrijven met ontzettend veel potentie om een verschil te kunnen maken in deze sector.”

Pure Water Group

Pure Water Group een belangrijke en wereldwijde speler voor ziekenhuizen, farmaceutische industrie, energie en drinkwater. Managing Director en eigenaar Johan Ossenbeek werkt met 21 vaste medewerkers, en leveren hun systemen over de hele wereld. “Ik ben puur begonnen om mijn klanten te helpen, waarbij ik flexibel wilde zijn en technisch perfecte oplossingen voor een goede prijs wilde bieden”, legt Johan nuchter uit. “In Nederland hebben we goed en voldoende drinkwater, maar dat is in andere delen van de wereld wel anders. “Er zijn landen en eilanden op de wereld die nauwelijks eigen drinkwater hebben. Oekraïne, Singapore, Korea, de Griekse eilanden en Cyprus kampen bijvoorbeeld met dit probleem. Zij zijn van andere landen afhankelijk voor de aanvoer van schoon drinkwater, maar omdat zij omringd worden door zeewater worden er efficiënte ontzoutingsinstallaties ontwikkeld die onze systemen gebruiken. Hiermee hopen we een bijdrage te leveren aan het drinkwaterprobleem in de wereld”, geeft Ossenblok aan in een interview met de Industriële Kring Rucphen.

Deltapore

Met meer dan 15 jaar ervaring in industriële waterbehandeling is Deltapore de aangewezen partij voor vraagstukken omtrent waterkwaliteit in industriële processen.
Deltapore stelt de klant centraal en samen wordt gezocht naar een passende oplossing. Daarbij wordt altijd gestreefd naar een optimale waterbehandeling voor nu en in de toekomst.

Innovatie, duurzaamheid en millieu zijn belangrijke kernbegrippen voor Deltapore. “Vaak wordt duurzaamheid omschreven aan de hand van de drie P’s: people (mensen), profit (winst) en planet (aarde). Naast het feit dat we geld willen verdienen en van welvaart willen genieten, is het onze taak om goed voor het milieu te zorgen. Wij hebben daarmee een duidelijke verantwoordelijkheid naar komende generaties.”, aldus de organisatie.

Colubris Cleantech

Let’s close the loop together! Dat is de nieuwe slogan én de oproep aan iedereen die te maken heeft met afvalwater, afvalstromen en duurzame energie. Het Achterhoekse bedrijf Colubris Environment presenteerde recent haar nieuwe belofte én de vernieuwde naam: Colubris Cleantech.

Colubris Cleantech, van oorsprong een Winterswijks bedrijf, is een organisatie van specialistische productmerken Redox Water Technology, Ingenieursbureau Schneider, K-Pack Water Technology, Redox Waste Recycling en UCY Waste-Water to Energy met meer dan 35 jaar ervaring in diverse milieutechnieken. Het bedrijf biedt complete industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties inclusief waterhergebruik aan, valorisatie van reststromen, afvalscheidingsinstallaties en bioresource oplossingen. Deze, elkaar aanvullende, expertise binnen één organisatie zijn uniek in de branche. Alle technologie en oplossingen worden in-house ontwikkeld en geproduceerd.

Hubert Stavoren

Hubert werd opgericht in 1880 en heeft meer dan een eeuw ervaring in de markt van waterzuivering, waterbehandeling en wateropnamesystemen. In de loop der jaren Hubert kreeg een uitgebreid aantal tevreden klanten over de hele wereld. Hubert levert van een breed scala aan producten, van kleine schroefpompen tot volledige waterinnamesystemen en waterbehandelingsapparatuur. Hubert heeft klanten over de hele wereld en hecht veel belang aan persoonlijk contact om hun eisen te voldoen en de gevraagde service.

DeSaH

De missie van DeSaH BV is de ontwikkeling en toepassing van innovatieve en duurzame technologieën en concepten binnen de waterketen. Door DeSaH BV worden in samenwerking met universiteiten, kennisinstellingen en andere partijen met een hoge mate van know-how duurzame innovaties ontwikkeld die op een kosteneffectieve wijze kunnen worden ingezet binnen de (decentrale) waterketen.

DeSaH werkt voortdurend aan de doorontwikkeling van bestaande concepten en technologieën, maar ook aan de ontwikkeling van nieuwe. Zo blijven zij voorop lopen op het gebied van innovatieve en decentrale watertechnologie. DeSaH zet bovendien sterk in op de integraliteit van projecten.

“Een hechte samenwerking tussen de verschillende partnerorganisaties vanaf de start van een project is in onze optiek essentieel voor het behalen van het gezamenlijk succes”, aldus de organisatie.