Italiaans-Nederlandse samenwerking tijdens watermissie

Gelijktijdig met het staatsbezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima aan Italië op 20-23 juni vindt een watermissie plaats naar Rome en Milaan. Water Alliance neemt deel aan deze watermissie, waarbij Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen, overheden en NGO’s in gesprek gaan met Italiaanse partijen over samenwerking op het gebied van watermanagement, watertechnologie en maritiem.

Italië kampt met uitdagingen op het gebied van waterveiligheid, waterkwaliteit, bevaarbaarheid en klimaatverandering. Vanwege de breedte van deze wateruitdagingen en de toenemende interesse in een integrale aanpak, richt de watermissie zich op een cross-sectorale invulling. De combinatie van water en andere sectoren wordt hierbij gezocht, in het bijzonder governance, resilient cities, havenontwikkeling, circulaire economie en toerisme. Er is in Italië behoefte aan innovatieve producten, diensten en kennis op deze cross-sectorale thema’s. Door deze insteek is de missie interessant voor een brede vertegenwoordiging van Nederlandse bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Een divers samengestelde delegatie van 35 deelnemers van 25 organisaties sluit dan ook aan bij de watermissie.

Kennis vergroten, marktkansen identificeren, contacten leggen en onderhouden zijn de belangrijkste doelen van de missie. Door eerdere handelsmissies en werkbezoeken in 2015 en 2016 staat de Nederlandse waterexpertise steeds beter op de kaart in Italië en zijn reeds samenwerkingen opgestart. Het programma richt zich dan ook op het uitbouwen hiervan en het opstarten van nieuwe samenwerkingen. Tijdens een Water Seminar in Rome wordt de strategische aanpak van beide landen besproken, en een Water Forum in Milaan richt zich op concrete marktkansen. Ook beide overheden wisselen tijdens een G2G-sessie expertise uit op het gebied van water.

De watermissie is onderdeel van de economische missie onder leiding van Liliane Ploumen, Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en loopt parallel aan het staatsbezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan Italië. Het Koninklijk Paar en de minister zullen dan ook deelnemen aan onderdelen van de waterdelegatie, die wordt geleid door Menno Holterman, CEO Nijhuis Industries en bestuurslid NWP. Naast deelname van Hein Molenkamp, directeur van de Water Alliance gaan ook enkele Water Alliance leden mee met de missie, zoals Ecoloro uit Leeuwarden en Bluecon uit Spankeren.

De organisatie wordt in gezamenlijkheid uitgevoerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Netherlands Water Partnership, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de Nederlandse Ambassade in Rome en het Consulaat-Generaal in Milaan.