Congres “Water Suply and Drainage” 23 t/m 25 augustus in Haarlem

Klimaatverandering, verstedelijking, en de noodzaak om zuinig om te gaan met water, energie en grondstoffen maken dat de wereld van de sanitaire technieken aan de vooravond staat van een revolutie. Van 23 tot en met 25 augustus biedt TVVL in samenwerking met CIB een podium aan wetenschappers en technische experts op het gebied van waterleiding, riolering en sanitaire voorzieningen in gebouwen. Deskundigen uit de hele wereld komen samen op het 43e symposium ‘Water Supply and Drainage’ van het International council for research and innovation in building and construction (CIB) in Haarlem. Doel van het congres: kennis uitwisselen over de consequenties van een ander gebruik van de hedendaagse voorzieningen en de toepassing van nieuwe sanitatie concepten.

 

Door klimaatverandering komt de beschikbaarheid en kwaliteit van (drink)water wereldwijd onder druk te staan. Er ontstaan daarom steeds vaker initiatieven op het gebied van alternatieve bronnen (hemelwater en grijs water) voor (drink)watergebruik aan sanitaire toestellen. Daarnaast worden sanitaire toestellen vervangen door waterzuinige uitvoeringen. Deskundigen uiten hun bezorgdheid over de toepassing van die waterzuinige toestellen. Zij vrezen voor onvoldoende veilige situaties. Verminderde waterstromen in bestaande rioleringsinstallaties leiden vaker tot verstoppingen en daardoor tot onhygiënische en soms ziekmakende situaties. Kleinere waterstromen in bestaande waterleidinginstallaties kunnen leiden tot een verslechtering van de waterkwaliteit en een groter risico op biofilmvorming en de daarin ongewenste groei van ziekmakende bacteriën, zoals Legionella en Pseudomonas. Op het symposium wordt specifiek ingegaan op het minimaliseren van de risico’s van biofilms in ziekenhuizen, met name binnen de componenten van het waterleidingsysteem.

 

In meerdere landen doet men onderzoek naar het transportmechanisme van vaste afvalstoffen in de gebouwriolering bij minder spoelwater vanuit closets. Ook de zelfreinigende prestatie van de riolering bij verdere waterbesparende praktijken worden in kaart gebracht. Wetenschappers van de Wageningen University and Research onderzoeken een nieuw systeem van vrijverval riolering met kleinere buizen waarin de concentratie van vaste stoffen in het huishoudelijk afvalwater, door het verminderen afvalwater en het van de hoeveelheid stof, omhoog moet. Dat moet het terugwinnen van fosfaat uit afvalwater op de rioolwaterzuiveringsinstallatie gemakkelijker en goedkoper maken. Fosfaat is een essentiële grondstof, die eindig is en al op korte termijn zal opraken.

 

Op het symposium presenteren verschillende landen onderzoeksresultaten en stelt men nieuwe rekenmethoden voor. De Universiteit van São Paulo, Brazilië, presenteert een stochastische simulatiemodel voor de watervraag in woongebouwen. Vanuit Nederland introduceert KWR Watercycle Research Institute het stochastische simulatiemodel SIMDEUM waarvoor in veel landen belangstelling bestaat. SIMDEUM betreft een softwaretool waarmee het koud- en warmwaterverbruik op zeer kleine tijdschaal en kleine ruimte schaal kan worden gesimuleerd; voor woningen en voor utiliteitsbouw.

 

Op de lijst van 40 lezingen en circa 15 posterpresentaties die tijdens het internationaal symposium plaatsvinden staan verder onder meer studies naar buitensporige luchtdrukpieken in standleidingen van hoge gebouwen, de invloed op het leegtrekken van watersloten in stankafsluiters als gevolg van grote windsnelheden langs de regenkappen op dakuitmondingen van riolering-ontspanningsleidingen, de effecten van geïnduceerde sifonage in stankafsluiters en de verdampingssnelheid van watersloten in stankafsluiters. Ook staan er lezingen op het programma over de invloed van de drinkwatertemperatuur bij het leveringspunt op het energieverbruik van warmtapwatersystemen, het vermijden van warmteoverdracht via de warmwateraansluiting op de koudwateraansluiting van een wandmengkraan, en een Belgische evaluatie van het risico van Legionella spp. ontwikkeling in leidingwaterinstallaties.

 

Het 43e symposium ‘Water Supply and Drainage’ W062 van het CIB biedt een unieke kans om kennis te nemen van wereldwijde wetenschappelijke en technische ontwikkelingen op het gebied van sanitaire installaties.

 

Informatie en aanmelden 43e symposium ‘Water Supply and Drainage’ CIB-W062

Bezoek voor meer informatie, het volledige programma en het aanmeldformulier voor het symposium, https://cibw062.tvvl.nl. Het symposium vindt plaats van woensdag 23 tot en met vrijdag 25 augustus in Haarlem.