Innovatieve aanpak van InTech Water in de Strijd tegen PFAS-verontreiniging in Den Haag

Recent zijn in de Haagse woonwijk Leidschenveen alarmerende hoge concentraties van PFAS (Per- en PolyFluorAlkyl Stoffen) gevonden.

Deze groep zeer zorgwekkende stoffen (ZZS), die onder meer worden gebruikt in water- en vetafstotende producten, zijn bekend om hun niet-afbreekbare en potentieel schadelijke eigenschappen. PFAS, waaronder PFOS, kan een verhoogde kans op kanker veroorzaken en het immuunsysteem aantasten. Volgens het RIVM en Hoogheemraadschap Delfland liggen de waarden in het betreffende oppervlaktewater Leidschenveen ver boven de veiligheidsnormen, zodat een directe actie was vereist.

Hoge concentraties

Het onderzoek werd uitgevoerd door InTech Water na verontrustende meldingen van het Hoogheemraadschap Delfland over hoge PFOS-concentraties in het slootwater. De analyses van watermonsters toonden aan dat de concentraties PFAS in de sloten tussen de 9,5 en 13 nanogram per liter bedroegen, welke ruim boven de norm van 0,65 nanogram per liter. Dit leidde tot een spoedeisende onderzoeksvraag van de Omgevingsdienst Haaglanden aan InTech Water.

InTech Water is dé expert in Nederland als het gaat om advisering en onderzoek naar afvalwaterlozingen in relatie tot zorgwekkende stoffen (ZZS). Als vooraanstaand adviseur helpt InTech Water bedrijven bij het verminderen van hun afvalwaterlozingen en ondersteunt overheden in handhaving en onderzoek. Recentelijk heeft InTech Water een cruciale rol gespeeld in het onderzoek naar de oorzaak van PFAS-vervuiling in de Haagse woonwijk Leidschenveen, in samenwerking met de omgevingsdienst Haaglanden.

Urgentie

Anita Lelieveld, Toezichthouder Milieu bij Omgevingsdienst Haaglanden, benadrukt de urgentie en efficiëntie van de samenwerking: “Gezien de spoedeisende aard van deze zaak, die bestuurlijke aandacht trok, hadden we een snelle wisselwerking met Intech Water. Binnen drie dagen was alles geregeld; de bemonstering was afgerond en het rapport was snel beschikbaar, wat ons in staat stelde om direct actie te ondernemen.”

De ontdekking en het onderzoek door Intech Water hebben een licht geworpen op de noodzaak van strikte controle en snelle respons in situaties van milieuvervuiling door afvalwaterlozingen. “Ons werk benadrukt het belang van deskundigheid in milieubeheer en waterkwaliteitsbewaking, vooral in stedelijke gebieden waar de gezondheid van de gemeenschap op het spel staat.”

Wat InTech Water uniek maakt, is de combinatie van diepgaande kennis van wet- en regelgeving, expertise in watergerelateerde bedrijfsprocessen, het vermogen tot eigen bemonstering en analyse, en het beoordelen van resultaten om een deskundig advies te kunnen geven aan zowel overheden als bedrijven.

Bron: persbericht Intech Water