Industrieanalyse: Kansen voor Nederlandse bedrijven in India!

De Nederlandse ambassade in New Delhi gaat samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een Pre-Public-Private Partnership (pre-PPS) programma uitvoeren. Het doel van het programma is om de commerciële kansen voor Nederlandse bedrijven op de ‘AMR-watermarkt’ in India te bepalen, en toe te werken naar potentiële consortia van Nederlandse partijen die zich via het pre-PPS programma gezamenlijk op deze markt kunnen positioneren.

De AMR-watermarkt is de markt voor verwijdering van antibiotica, resistente micro-organismen en resistentiegenen uit water. India kampt met een aanzienlijk resistentieprobleem dat mede in stand wordt gehouden door de aanwezigheid van antimicrobiële stoffen en resistente micro-organismen in afval- en oppervlaktewater.

Twee studies

Het pre-PPS programma bestaat onder andere uit twee studies:

  1. Een sectoranalyse in Nederland, om de concrete belangstelling van Nederlandse bedrijven en andere stakeholders voor de Indiase ‘AMR-watermarkt’ in kaart te brengen.
  2. Een marktstudie in India, om de concrete kansen op de Indiase markt in kaart te brengen.

Deze studies worden momenteel gelijktijdig uitgevoerd en beide studies zullen input leveren voor elkaar en voortbouwen op elkaars uitkomsten. U kunt meedoen!

RVO heeft AMR Insights opdracht gegeven voor het in kaart brengen van het Nederlandse veld van watertechnologiebedrijven, die met hun producten en technologie kunnen bijdragen aan de verwijdering van antibiotica, resistente micro-organismen en resistentiegenen uit afvalwater in twee deelstaten in India. Deze industrieanalyse biedt commerciële kansen en mogelijkheden voor Nederlandse biotech bedrijven die deelnemen aan de analyse.

AMR Insights voert deze analyse uit in samenwerking met het European Water Stewardship en het Nederlands Consortium Antibiotica en Medicijnresten uit Water.

Korte vragenlijst

Geïnteresseerde bedrijven worden uitgenodigd om via een korte online vragenlijst hun interesse kenbaar te maken en daarmee bij te dragen aan de industrieanalyse. Voor meer informatie over de analyse: zie deze webpagina.

Het invullen van de vragenlijst neemt 10-15 minuten (invullen is mogelijk tot 19 Augustus 2022).

Bron: European Water Stewardship