Watergezant Henk Ovink bezoekt WaterCampus

Vrijdag 23 oktober bracht Nederlands ‘special envoy’ Henk Ovink een bezoek aan de WaterCampus in Leeuwarden.
Hij is Watergezant, aangesteld namens drie ministeries (Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en versterkt in zijn rol als thematisch ambassadeur de internationale waterambitie van Nederland. Hij draagt bij in het nog beter internationaal vermarkten van de Nederlandse kennis en kunde op gebied van water. Ovink was voordat hij als watergezant is aangesteld vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu gedetacheerd als adviseur van de Amerikaanse Federale Overheid. Eerder adviseerde hij de Hurricane Sandy Rebuilding Taskforce van president Obama.
Samen met Lennart Silvis, directeur van het NWP bezocht hij de WaterCampus in Leeuwarden om zich te laten informeren over de laatste ontwikkelingen op gebied van innovaties in de watertechnologie.

Toenemende wereldwijde belangstelling WaterCampus

Ovink werd ontvangen in de Johannes de Doperkerk, waar de Water Alliance die hem had uitgenodigd haar kantoor heeft. Hein Molenkamp, directeur van de Water Alliance startte met een toelichting over de WaterCampus. Hij legde uit hoe dit innovatie ecosysteem van de WaterCampus een snelgroeiende impact heeft in de Nederlandse en internationale watertechnologie sector. Met name de samenwerking die via de WaterCampus tot stand is gebracht tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven sprak het bezoek erg aan. Een geanimeerde discussie volgde waarbij o.a. Gerard Adema het CEW en Johannes Boonstra Wetsus nader toelichten. Wat de WaterCampus uniek maakt is de samenhang tussen de activiteiten van genoemde organisaties om nieuwe innovaties sneller naar de markt te brengen. De hele innovatieketen van idee naar markt inclusief een beschikbaar Waterapplicatiecentrum en diverse demosites zijn daarvoor beschikbaar op de WaterCampus. Dat trekt vanuit de hele wereld toenemende belangstelling. Een rondleiding volgde door het Waterapplicatiecentrum en het Wetsus laboratorium. Diverse bedrijven presenteerden zich gedurende dit bezoek op de WaterCampus, zoals DMT, Biotrack, Wafilin Systems en DWP.

 

Project Waterschoon: vrijgekomen energie verwarmt woningen

’s Middags is een bezoek gebracht bij het decentrale sanitatie project Waterschoon in nieuwbouwwijk Noorderhoek in Sneek. Sybren Gerbens van Wetterskip Fryslân legde uit hoe dit innovatieve project tot stand kwam in samenwerking met diverse partijen, zoals DeSaH BV (onderdeel van Landustrie), Wetterskip Fryslân, Gemeente Súdwest Fryslân, woningstichting Elkien, Wetsus en Stowa.
De lokale zuiveringsinstallatie staat in een NUTS-gebouw in de wijk. Behalve het zuiveren van water, wordt hier energie geproduceerd in de vorm van biogas en warmte teruggewonnen uit het effluent. De vrijgekomen energie wordt gebruikt voor het verwarmen van de woningen. Ook wordt in de installatie stikstof en fosfaat omgezet naar kunstmest. Samengevat bestaat het Waterschoon-systeem uit de volgende onderdelen:
• Volledig zuiveren van de twee reststromen zwartwater (toilet) en grijswater (huishoudelijk).
• Biogasproductie uit zwartwater.
• Warmte terugwinning uit grijswater.
• Gebruik vrijgekomen energie in woningen.
• Produceren van een kunstmestvervanger.

Energieproject Blue Energy

Als afsluiting van de dag toonde Rik Siebers directeur van Redstack het mooie Blue Energy demonstratieproject op de Afsluitdijk. ’s Werelds eerste installatie waar duurzame energie gewonnen wordt uit het verschil in zoutgehalte tussen twee waterstromen, zoet water uit het IJsselmeer en zout water uit de Waddenzee. Na een periode van laboratoriumonderzoek en pilottesten op demosite Wetsalt, waar de techniek zich bewees, heeft REDstack nu een proefinstallatie gebouwd op de Afsluitdijk. Deze proefinstallatie is wereldwijd de allereerste installatie, waar de RED technologie Blue Energy in een meerjarig onderzoek- en testprogramma in een praktijksituatie wordt gebracht. In deze proefinstallatie wordt de gehele keten van elektriciteitsproductie met de RED technologie met echt zout en zoet oppervlaktewater onderzocht.