H2O New Business: Vooraf | Ook in 2024 volop groeikansen voor watertechnologie

Op de Aquatech in de Amsterdamse RAI hoorde ik veel tevreden reacties van ondernemers over de beurs: veel bestaande en nieuwe contacten, netwerk versterkt – het was een goede week.

Zo heb ik het ook ervaren. Wij gaven mede vorm aan het drukbezochte Nederland Paviljoen met een aantal mooie innovaties van bedrijven op de HIP en eromheen veel evenementen. Met ook een verkiezingsdebat over watertechnologie, waarmee we aanhaakten bij de verkiezingen. Dat kon deze keer en was leuk. We kregen op de beurs als Water Alliance weer veel buitenlandse delegaties op bezoek. Een deel daarvan hebben we op de vrijdag aansluitend op de beurs rondgeleid op de WaterCampus in Leeuwarden. Daaronder een groep Brazilianen, die behoo rlijk geinteresseerd waren. Ze waren hier op voorspraak van Luewton Agostinho, lector watertechnologie aan de NHL Stenden en Wetsus en zelf Braziliaan. Hij brengt de utilities uit zijn land in contact met de Nederlandse watertechnologie en dit is mooi. De Braziliaanse markt is groot, maar ook wel ingewikkeld met hoge importheffingen, wat betekent dat de toegevoegde waarde van je technologie echt wel groot moet zijn wil je iets kunnen verdienen op die markt.

Maar naast de Brazilianen ontvingen we delegaties uit o.a. Spanje, Canada, Dubai en Singapore op de campus. Op de beurs in Amsterdam spraken we ook met partners uit andere delen van Europa, de VS en ook China, hoewel de focus op dat land na corona en door de huidige geopolitieke ontwikkelingen wel is afgenomen. Je merkt dat bedrijven het meer zoeken in landen die dichterbij liggen. En in Europa, inclusief Engeland, gebeurt best veel. Dus dan is het aantrekkelijker voor een bedrijf om zich daarop te concentreren, dan op de toch wel wat ingewikkelde markten als India en China. Je moet er hele specifieke aandacht aan geven om er een succes van te kunnen maken. En dat moet je als MKB-bedrijf ook maar kunnen.

Na de Aquatech heb ik op de UN Klimaatconferentie COP28 in Dubai, enkele sessies gemodereerd die als thema hadden ‘Blueprint fora Circular Water Smart Society·, als vervolg op de eerder dit jaar gehouden UN Waterconferentie in New York. Zo’n klimaatconferentie heeft een heel andere dynamiek dan een internationale vakbeurs als Aquatech, maar het is toch goed dat we daar als Water Alliance de watertechnologie en circulair water onder de aandacht kunnen brengen. Wij stimuleren vooral actie om met oplossingen gewoon aan de gang te gaan. Bovendien versterken we met die internationale aandacht ons netwerk. Daar gaan we volgend jaar mee verder. 2024 is het jaar waarin ook het Groeiplan Watertechnologie van start gaat. Het is een langjarig programma, wat zeker gaat bijdragen aan nieuwe exportkansen van de Nederlandse watertech bedrijven. En gezien de toenemende uitdagingen op het gebied van waterkwaliteit en de beschikbaarheid van water komt er alleen maar meer behoefte aan nieuwe technologieën.

Ook het komende jaar liggen er dus volop kansen en als Water Alliance gaan we helpen om die te verzilveren. Ik wens u een goed, gezond en succesvol jaar!

 Hein Molenkamp Managing Director Water Alliance

New Business is een rubriek die vier keer per jaar te vinden is in watervakblad H2O magazine en als onderwerp (Nederlandse) innovaties in de watertechnologie heeft. Naast een inleiding van Water Alliance directeur Hein Molenkamp worden diverse bedrijven geshowcased.