Grootste hydrovijzel ter wereld gemaakt in Sneek

Een kleine achtduizend vijzels zijn sinds 1916 al door Water Alliance lid Landustrie in eigen huis ontworpen en gefabriceerd, maar nog nooit een vijzel met een diameter van vijf meter. Dit is dan ook meteen in doorsnede de grootste vijzel ter wereld. In dit geval betreft het een waterkrachtvijzel bestemd voor het opwekken van duurzame energie in de Engelse rivier Ouse, ter hoogte van York (North Yorkshire).

Voor de hier gelegen sluis “Linton Lock” leverde Landustrie in 2011 al een hydrovijzel met een diameter van drie meter. De exploitant van het waterkrachtproject is dermate tevreden over de installatie dat voor de uitbreiding met een tweede vijzel opnieuw de keus is gevallen op een LANDY waterkrachtvijzel. Met beide vijzels wordt naar verwachting ongeveer 1250 MWh per jaar opgewekt, wat genoeg is voor meer dan 300 huishoudens.

Op de foto het transport van de waterkrachtvijzel vanuit Sneek naar het nabijgelegen conserveringsbedrijf. Het uiteindelijke transport naar Engeland zal per schip plaats gaan vinden vanaf de eigen kade van Landustrie.