Groeiende belangstelling voor ‘Europese waterhub’ Leeuwarden

Vandaag, dinsdag 25 september 2018, sloten de Water Alliance en de Zuid-Koreaanse-organisatie Dyetec uit de stad Daegu (2,5 miljoen inwoners) een Memorandum of Understanding (MOU). Dat gebeurde tijdens een bezoek van een delegatie van 31 Zuid-Koreanen op de WaterCampus, waar men in het kader van de European Water Technology Week (EWTW) op bezoek is.

De ondertekening vond plaats in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de provincie, als ook de bestuurders van Daegu. De MOU is overigens een vervolg op eerdere afspraken, want al in 2016 bezocht een delegatie uit Daegu de WaterCampus. En tijdens de Korean International Water Week in september 2017 hebben burgemeester Kwon namens Metropolitan City Daegu en gedeputeerde Kielstra namens de provincie Fryslân ook al een MOU ondertekend.

Doel van deze overeenkomsten is het formeel bevestigen van elkaars serieuze intenties om kennisuitwisseling en ook business development van de grond te krijgen. Dat heeft inmiddels geresulteerd in een actieplan. “De Zuid-Koreanen zijn erg onder de indruk van de samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijven op WaterCampus Leeuwarden, dat zich de laatste jaren heeft ontwikkeld tot dé Europese watertechnologie-‘hub’”, aldus Water Alliance-directeur Hein Molenkamp. “De Koreanen hebben de ambitie om dit ook in hun land op te bouwen voor Azië. Concreet betekent het dat we elkaar regelmatig opzoeken, deelnemen aan elkaars evenementen en workshops, maar dat we ook concreet proberen kennisinstellingen en bedrijven uit elkaars regio aan elkaar te koppelen.” De Koreanen nemen die business development net als de Nederlanders erg serieus, aldus Molenkamp. “Dat blijkt alleen al uit het feit dat er al tien Zuid-Koreaanse bedrijven deelnemen aan de EWTW in Leeuwarden. Tijdens het evenementen-onderdeel ‘WaterMatch’ hebben de Koreaanse bedrijven verschillende een op een matchmaking gesprekken gepland met Nederlandse water tech bedrijven.”

Op de foto van links naar rechts:
Hein Molenkamp, directeur Water Alliance, Burgemeester Kwon van de stad Daegu en
Jin-Hwan Choi, directeur Dyetec.