FreshWaterMill voor landbouw Bonaire

Coöperatie Agua Punta en SolteQ Energy tekenen een letter of intent om een waterontziltingsinstallatie van 50 m3/dag te starten op Bonaire en dit zo snel mogelijk uit te breiden tot de volle capaciteit van 200 m3/dag. Doel is om dit een startpunt te laten zijn voor het beschikbaar krijgen van voldoende geschikt en betaalbaar irrigatiewater voor de landbouw.

De economie van Bonaire is vrijwel geheel gestoeld op toerisme en vrijwel al het voedsel, groente en fruit moet worden ingevoerd zowel voor particulier gebruik als voor het toerisme. Dit terwijl bewezen is dat fruit en groente zeer goed op Bonaire te verbouwen is, mits er het hele jaar door water voor beschikbaar is.

Het is de bedoeling te starten met een beperkte capaciteit (50 m3/dag) en samen met de Technische Universiteit van Delft dit te optimaliseren om – afgestemd op de lokale omstandigheden en zeer wisselende windsnelheden– de configuratie van de maximale jaarlijkse capaciteit in kaart te brengen van de door SolteQ ontwikkelde FreshWaterMill, een hydraulische windmolen, in combinatie met een reverse osmosis installatie. Op basis van studies bij de Technische Universiteit van Delft en de testlocatie in Leeuwarden is die nu veiligheidshalve op 200 m3/dag gesteld.

De landbouw gebieden in de omgeving Washikemba en Punta Blanku in het oosten van Bonaire zijn momenteel vrijwel allemaal door de boeren verlaten wegens jarenlange droogte en het ontbreken van waterleiding (en elektriciteit) naar het gehele gebied. De beschikbaarheid van water voor plant en dier zal deze gebieden doen herleven en agro-toerisme, waar al plannen voor klaar liggen, gaan stimuleren.

De locatie is bij Punta Blancu Farms, die al 3 generaties een kippenfarm bedrijft en ook grote behoefte heeft aan veilig en zeker water. Rondom deze locatie zijn verschillende landbouw terreinen, die met betaalbaar water tot ontwikkeling kunnen worden gebracht gedurende het gehele jaar in plaats van de gok van één maal per jaar in de korte regenperiode.

Hiervoor wordt nog financiering gezocht, maar gezien het grote belang voor Bonaire wordt erop gerekend dat hiervoor brede steun te vinden is.