Draadloze zichzelf opladende watersensors op de WaterCampus

Op maandag 16 juli heeft EasyMeasure in samenwerking met Water Applicatie Centrum Leeuwarden,
Wetsus en Aquacolor Sensors een testtraject gestart om nieuwe draadloze zichzelf met daglicht
opladende watersensors te testen. Hierdoor is het mogelijk om op een betaalbare manier de
waterkwaliteit op verschillende plekken te meten en te waarborgen.

 

Dit is mogelijk dankzij het unieke sensorontwerp en gratis open source encrypted LoRa technologie.
De sensors kunnen zowel in leidingen worden ingebouwd als in het water worden geplaatst en meten de waterkwaliteit met een frequentie van ongeveer eens per 5 minuten. De sensors meten de
temperatuur, druk, lichtabsorptie bij verschillende golflengten en optioneel ook de geleidbaarheid en
pH van het water. Het energieverbruik van de sensors is zo laag dat enkele uren daglicht, of kunstlicht in een industriele omgeving, voldoende zijn om de sensor op te laden.
Om datacommunicatie over lange afstanden en met zeer laag energieverbruik mogelijk te maken,
werken de sensors niet met wifi of bluetooth maar bij lagere frequenties op basis van LoRaWAN. Bij
LoRa heb je een gateway die met sensors communiceert die zich in een straal van ongeveer 10 km
van de gateway bevinden. De gateway is verbonden met internet. De data die door de sensors naar
de gateway worden gestuurd worden hierdoor via internet toegankelijk.

Om het testtraject op de Watercampus te faciliteren heeft EasyMeasure een gateway in het Water
Applicatiecentrum en een gateway in het Wetsus gebouw geinstalleerd. De sensors op de
Watercampus maar ook in de nabije omgeving, zoals de rioolwaterzuivering (RWZI) Leeuwarden,
kunnen zo hun data naar deze gateways sturen, waarna ze via internet toegankelijk zijn.
Door de gateways te integreren in het gratis en open source community netwerk
www.thethingsnetwork.org kan iedereen op de Watercampus er vanaf nu gebruik van maken. Het
mooie van “The Things Network” is dat sensors automatisch en encrypted met een beschikbare
gateway communiceren wanneer deze binnen bereik is. De software voor veilige data-overdracht en
het ophalen van de data via internet is verder heel gebruikersvriendelijk. In commerciele toepassingen kan, indien gewenst, met exact dezelfde hardware een private network worden aangelegd.

Na de testperiode in de zomervakantie met enkele sensors, start EasyMeasure in samenwerking met
de sensorbedrijven Aquacolor Sensors en Smart Frequencies een demonstratietraject met de nieuwe
watersensors van beide bedrijven. De sensors worden hiertoe in verschillende vijvers op de
Watercampus geinstalleerd om de waterkwaliteit te monitoren. De sensordata worden vergeleken met laboratoriumanalyses van de waterkwaliteit.

Voor toepassingen waarbij heel veel data moet worden overgedragen, zoals foto’s, audiobestanden of frequentiespectra is LoRaWAN ongeschikt. Voor deze toepassingen heeft EasyMeasure een nieuwe service op basis van open source software ontwikkeld die met een een simkaartje, ethernet, wifi of bluetooth werkt. Deze service wordt door Aquacolor Sensors onder andere toegepast in testtrajecten met launching customers.

Een mooi voorbeeld is de samenwerking van Aquacolor Sensors met AkaNova. AkaNova is specialist
in IBA-systemen (Individuele Behandeling Afvalwater) en ontwikkelt een intelligent sensorsysteem om de kwaliteit van het behandelde water verder te verbeteren en te waarborgen. Op dit moment gebruikt AkaNova het sensorplatform van
EasyMeasure om de Aquacolor Sensor te testen en in een gezamenlijk traject te optimaliseren voor
de toepassing. Zodra de sensor voldoet zal AkaNova deze in haar eigen platform en
automatiseringsproduct integreren. Op deze manier is het mogelijk tegen zeer beperkte kosten een
gezamenlijk automatiseringsproject te realiseren.

Geinteresseerde partijen om deel te nemen aan het testtraject op de Watercampus zijn uitgenodigd
om contact op te nemen met mateo.mayer@easymeasure.nl

 

3d weergave van de nieuwe sensor