Festival WttV als proefdorp voor slimme omgang met water

In het weekend van 21, 22, 23 juli werd in het Groene Ster-gebied bij Leeuwarden het festival Welcome to the Village (WttV) gehouden. Het festival is meer dan een verzameling popbandjes op een podium en ziet zichzelf graag als het dorp – en misschien wel de stad – van morgen. Innovaties voor een duurzamere samenleving worden tijdens het festival getest. Drijvende kracht achter deze vernieuwingsdrang is organisatie Innofest, waarin acht grote festivals participeren. En omdat watertechnologie daarbij een van de speerpunten is, kon op WttV een symposium over het thema water en circulaire economie niet ontbreken.

“Een festival is een tijdelijke minimaatschappij waarin de bezoekers zich in zekere zin gedragen als in het dagelijks leven”, aldus Innofest-directeur Anna van Nunen. “WttV is dus een perfect gecontroleerde testomgeving. En als een idee op een festival werkt, kan het ook voor de samenleving werken.”

Slim omgaan met water is één van de allerbelangrijkste pijlers onder een circulaire economie. En dus werd er samen met de Water Alliance, Welcome to the Village, Frisian Design Factory, Vereniging Circulair Friesland en Metabolic een bijeenkomst gehouden over het thema water en circulaire economie.

“Dat ging aan de hand van casussen”, zo legt Jouke Smid uit. Hij hielp namens de Water Alliance het evenement mee organiseren. “Watertechnologiebedrijven konden voorafgaand aan de bijeenkomst zo’n casus inbrengen. En tijdens de bijeenkomst werden deze casussen met de andere deelnemers gedeeld en bediscussieerd. Dit leverde mooie uitkomsten op waar het festival, maar ook de bedrijven wat aan kunnen hebben voor een follow up.”

Ruimtevaart

“Als Coördinator Duurzaamheid bij Welcome to the Village heb ik het festival als casus naar voren gebracht”, zegt Douwe Luijnenburg. “We willen het liefst komend jaar, maar uiterlijk in 2022 circulair zijn op het gebied van water. Dat is een tamelijk ambitieuze doelstelling. Een evenement is per definitie bijna niet duurzaam. Er worden heel veel spullen versleept, veel diesel verstookt en veel spullen worden maar eenmaal gebruikt. Er valt gewoon heel veel te halen in deze industrie.”

De ambities van het festival hebben consequenties. Het zal betekenen dat het evenement drastisch minder afvalwater gaat produceren, óf het resterende afvalwater ter plekke zuivert en weer hergebruikt. “In de ruimtevaart gebeurt dat al”, aldus Luijenburg. “Het is dus haalbaar, maar kostentechnisch is het nog moeilijk. Daarnaast moeten we kijken waarvoor we daadwerkelijk drinkwater nodig hebben en in hoeverre we dat met regenwater kunnen oplossen.”

Uitbetalen

Alle betrokkenen zijn het er over eens dat van één symposium niet direct revolutionaire gamechangers verwacht mogen worden. “Het zou wat naïef zijn om daarvan uit te gaan”, aldus Smid. “We zaten krap in onze tijd, maar de bijeenkomst heeft ervoor gezorgd dat watertechnologiebedrijven in een netwerk terecht kwamen van designers, festival coördinators en overheid. De overtuiging om verder samen te werken was erg sterk en dat gaat zich natuurlijk de komende jaren wel uitbetalen. Dat we op zo’n unieke en inspirerende locatie zaten heeft zeker bijgedragen.”