Exportambitie veel hoger dan verwacht.

De afgelopen maanden is er een onderzoek verricht door WTC Noord-Nederland, NHL Stenden, Bowinn en de Rabobank in samenwerking met de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel naar de exportambitie van de bedrijven in hun gemeenten. Uit eerder onderzoek in 2019 (bron: waarstaatjegemeente.nl) is gebleken dat het percentage bedrijven dat exporteert met 5% ver onder het landelijke gemiddelde van 9% ligt.

Handel is belangrijk voor Nederland met zijn open economie. Veel Nederlandse bedrijven, grote en kleine, doen zaken in het buitenland. Andere bedrijven zijn weer toeleveranciers van exporterende bedrijven. Zo is Nederland de een na grootste exporteur van landbouwproducten in de wereld. De export zorgt voor 1/3 van de welvaart en voor 2,1 miljoen banen.

Steekproef

Aan de hand van een aselecte steekproef van 210 bedrijven in deze gemeenten blijkt dat het aantal exporteurs op dit moment aanzienlijk hoger ligt en rond de 6% uitkomt. Dit betekent een toename van 23%. Daarnaast geeft maar liefst 17% van de bedrijven die nog niet exporteren aan dat zij ambitie heeft om de export te willen oppakken. Als deze bedrijven hun ambitie de komende jaren gaan waarmaken, komen deze vier gemeenten dicht in de buurt van het landelijke gemiddelde. Dat zou een geweldige prestatie zijn en zal serieus bijdragen aan de economische ontwikkelingen in deze gemeenten.

Vooral het vinden van een betrouwbare zakenpartner in het buitenland, het opstellen van een exportstrategie en het verkrijgen van marktinformatie wordt door ondernemers gevraagd. Bijzonder is dat meer dan de helft van de bedrijven in exportwerkgroepen hun kennis willen vergroten. Leren van elkaar en geïnspireerd en gemotiveerd worden door elkaar is hierbij belangrijk. De partners in dit project hebben al aangegeven een vervolgproject op te willen starten om zowel de bestaande exporteurs als de bedrijven met ambitie te kunnen ondersteunen.

De resultaten van het onderzoek werden maandag 31 oktober gepresenteerd bij Bowinn in Dokkum.

Dit onderzoek is tot stand gekomen met subsidie vanuit de Versnellingsagenda Noordoost Fryslân 2021-2. De versnellingsagenda is onderdeel van de Regio Deal Noordoost-Fryslân.

Bron: persbericht WTC Leeuwarden