Eerste Sand-Cycle op filterinstallatie in Zwitserland

In samenwerking met Nordic Water GmbH en haar partner Techfina in Zwitserland gaat Brightwork de RWZI Barbengo deels uitrusten met een Sand-Cycle test unit. Eén van de drie DynaSand filterunits met 4 filtercellen zal daarvoor worden voorzien van hun technologie.

Sand-Cycle maakt gebruik van RFID technologie, waarmee de beweging van de zandkorrels in het zandfilter kan worden gevolgd en afwijkingen snel kunnen worden geïdentificeerd. De technologie wordt inmiddels op een groot installaties toegepast voor een uiteenlopend aantal toepassingen, variërend van afvalwaterzuivering, proceswaterbereiding uit oppervlaktewater en grondwater en koelwaterbehandeling. Het Zwitserse onderzoeksinstituut EAWAG gaat de proef begeleiden.

Op de afvalwaterzuivering van rwzi Barbengo wordt poederkool gedoseerd na de biologische zuivering, vóór de nageschakelde zandfilters. De filters functioneren als barrière voor de poederkooldeeltjes, zodat het effluent van de zuivering met een uitstekende kwaliteit kan worden geloosd.

Zwitserland voorland voor medicijnrestverwijdering

Zwitserland loopt voor op Europa voor wat betreft medicijnrestverwijdering. Wetgeving verplicht RWZI’s om hiervoor technieken in te zetten. Van oudsher zijn al heel veel RWZI’s uitgerust met nageschakelde zandfilters, waaronder veel DynaSand filters. Deze filters worden ofwel ingezet om PAC af te vangen, ofwel omgebouwd tot GAC filters. In beide gevallen is een goede monitoring cruciaal.

Tijdstraject

De proeven vangen eind april aan en duren 6 maanden, eind 2021 zal EAWAG hierover rapporteren. Techfina vermoedt dat er veel interesse zal zijn vanuit de waterschapswereld in Zwitserland, dus dit is een ideale springplank voor Sand-Cycle.

Nederlandse initiatieven

Het onderzoek in Zwitserland naar medicijnrestverwijdering sluit aan bij de Nederlandse initiatieven voor onderzoek naar passende technieken. Stowa en Rijkswaterstaat hebben het Innovatie Programma Microverontreinigingen (IPMV) opgezet om praktisch toepasbare technieken voor afvalwaterzuivering te ontwikkelen, zie ook ons initiatief binnen dit programma.

Bron: Brightwork