Water in de glastuinbouw: mogelijkheden voor kwaliteit en kwantiteit van water verder uitgelicht 

Water in de glastuinbouw, de uitdaging is er, emissievrij produceren in de glastuinbouw in 2027. Dit betekent een duurzame herkomst van water, recirculeren, meten en bijsturen en in een groter, meer gezamenlijk geheel kijken naar hoe de doelen te bereiken.

Tijdens het WaterCampus Business Café ‘Water in de glastuinbouw’ werden 31 deelnemers meegenomen in de verschillende mogelijkheden rondom kwaliteit en kwantiteit van water in de glastuinbouw. Het belang van efficiënt watergebruik en het toewerken naar een emissieloze tuinbouw werd onderstreept door Hein Molenkamp, directeur Water Alliance en Margreet Schoenmakers van Glastuinbouw Nederland.
Innovatiemakelaar Jan Broos legde uit wat hij als innovatiemakelaar kan betekenen voor de verschillende partijen. Een onafhankelijk kijk op zaken en het in verbinding brengen met andere partijen en netwerken die aansluiten bij de vraag.

Zoektocht

Tulpenkweker Niels Kreuk, nam de deelnemers mee in zijn zoektocht naar 100 procent circulatie, een doelstelling die net als in de bloembollenkwekerij ook voor de glastuinbouw sector geldt. Daarbij vormde vooral de desinfectie vanwege de grote hoeveelheid fenolen een uitdaging. Door de natriumchloride oplossing in-situ via een membraancel te behandelen, ontstaat chloorgas wat in een lage concentratie in het water geïnjecteerd wordt zonder de opbouw van natrium. In tegenstelling tot ander technologieën, is bij het gebruik van actief chloor maar één installatie nodig en ongevoelig voor de lichtdoorlaatbaarheid van het water vanwege de fenolen. Belangrijk is de voorbehandeling van het te behandelen water vanwege de ongewenste organica.

Belang van meten

Corina Carpentier, directeur van Sensileau ging vervolgens in op het belang van het meten van waterkwaliteit bij het hergebruik van water. Door de snelle ontwikkeling op het gebied van meettechnologiën en de verschillende prestaties is het voor consumenten niet meer bij te houden wat de beste technologie is voor hun vraag. Sensileau biedt daarvoor een platform die alle informatie bundelt. Ook voor het emissieloos telen in 2027 zijn twee belangrijke aanvliegroutes het besparen en hergebruik van water. Sensoren bieden voor beide opties mogelijkheden om de kwantiteit en kwaliteit te detecteren.

In het project ‘Hergebruik van RWZI effluent in de glastuinbouw’ wordt gekeken hoe effluent op een veilige manier ingezet kan worden in de glastuinbouw. Door verdroging van het klimaat is de toevoer van regenwater als belangrijkste bron van water steeds minder voorspelbaar en door verzilting van het grondwater is dat ook minder bruikbaar als water voor de glastuinbouw. Hoewel de effluent veilig ingezet kan worden, zoals uit het onderzoek blijkt, is er nog wel weerstand. In dit project worden alle aspecten meegenomen aldus Nienke Koeman, projectleider vanuit KWR.

Nieuwgierig geworden? Het WaterCampus Business Café is hieronder in zijn geheel terug te kijken:

Losse presentaties

De presentaties zijn ook los te bekijken. Klik op de naam om de presentatie als PDF in een nieuw venster te openen.

Water en Glastuinbouw  – Margreet Schoenmakers (Glastuinbouw Nederland)
TKI Innovatiemakelaar – Jan Broos (TKI Tuinbouw en Brooswater)
Waterontsmetting bij broei van tulpen​ – Niels Kreuk (Niels Kreuk bv)
Waterkwaliteitsmetingen in de kas: ​ontwikkelingen en mogelijkheden– Corina Carpentier (Sensileau)
Hergebruik van RWZI effluent in de glastuinbouw – Nienke Koeman-Stein (KWR)
Alle presentaties, inclusief introducties, in één bestand