Eerste innovatieve Ephyra® slibgistingsinstallatie opgestart op AWZI Tollebeek

De bouw van de eerste door Royal HaskoningDHV (sinds eind 2017 lid van de Water Alliance) ontwikkelde innovatieve Ephyra® slibgistingstechnologie is afgerond door waterschap Zuiderzeeland. Het waterschap wil met de installatie op de afvalwaterzuiveringsinstallatie Tollebeek meer energie uit het afvalwater halen en de zuivering van afvalwater duurzamer en goedkoper maken. Het project maakt onderdeel uit van het Masterplan Duurzame Energie. Naast slib van de AWZI Tollebeek zelf, wordt ook het slib van de AWZI Lelystad in de nieuwe installatie meevergist. De installatie is eind 2017 opgestart. De eerste maanden wordt de bedrijfsvoering nauwlettend gevolgd om de prestatie van de nieuwe installatie verder te verbeteren.

Ephyra® is een compacte, modulaire en duurzame technologie voor de vergisting van natte biomassa zoals communaal slib. Het geproduceerde biogas zal gebruikt worden als energie voor de zuiveringsinstallatie. Tevens zorgt de vergisting ervoor dat er minder slib overblijft dat afgevoerd en verbrand dient te worden. Daarmee dalen de totale slibverwerkingskosten voor het waterschap.
Het concept is gebaseerd op propstroomtechnologie waarmee – in een eerder onderzoekstraject – op lab- en pilotschaal is aangetoond dat 20% tot 30% meer organische stof kan worden afgebroken in vergelijking met een conventionele gisting. Door de configuratie is het eenvoudiger om de afzonderlijke processen van het slibgistingsproces te sturen. De Ephyra® installatie beschikt over een geavanceerde controller die de processen in de reactor optimaal op elkaar afstemt. Waterschap Zuiderzeeland speelt als ‘launching customer’ een belangrijke rol met deze eerste Ephyra® installatie op praktijkschaal.

Dit project is mede tot stand gekomen en gefinancierd met een bijdrage van het financieringsinstrument LIFE van de Europese Unie en met een Topsector Energie-subsidie van het Ministerie van Economische Zaken.

Op een andere rioolwaterzuivering zal het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard de eerste ‘launching customer’ zijn voor een andere, door Royal HaskoningDHV ontwikkelde innovatieve slibgistingstechnologie, Themista®.