Doe mee aan WaterLab Flevoland

Provincie Flevoland initieert het nieuwe project ‘WaterLab Flevoland’. Met dit project willen zij nieuwe ontwikkelingen in de waterketen stimuleren en leveranciers uitdagen hun best presterende lokale zuiveringssystemen te leveren, die doelmatig, autonoom en circulair zijn. Daarmee wil Flevoland de hele waterketen verduurzamen. Provincie Flevoland, de gemeenten in Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland dagen u uit daaraan mee te werken.

Doe mee aan WaterLab!

Heeft u een systeem dat volgens u beter presteert dan de IBA 3B norm (NEN 12566-3)? Of heeft u een technologie om watergebruik te verduurzamen? Of heeft u een sensoring technologie die de aansturing en monitoring van lokale zuiveringssystemen optimaliseert? Dan biedt WaterLab Flevoland u de mogelijkheid uw (innovatieve) systeem toe te passen en gratis te laten testen op locaties in Flevoland. Onderstaand en op de website waterlabflevoland.nl vindt u meer informatie over deze challenge. Wilt u meedoen? Stuur dan uw inzending in voor 15 mei naar waterlab@flevoland.nl.

Waarom een WaterLab Flevoland

Flevoland kent een toenemend aantal locaties die niet zijn aangesloten op het rioleringsnetwerk. Op deze locaties wordt nu veelal gebruik gemaakt van IBA-systemen in de klassen I tot en met 3B om het op deze locaties vrijkomende huishoudelijk afvalwater te zuiveren. Vanwege de toenemende groei van recreatie (b.v. de komst van een watersportstrand en mini campings), zorgboerderijen en van migrantenhuisvesting en organische ontwikkeling van het stadsdeel Almere Oosterwold ontstaan nieuwe locaties met een afvalwateraanbod of verandert het afvalwateraanbod. Het volstaat niet altijd om hier het afvalwater te zuiveren met nu op de markt aangeboden afvalwatersystemen.

Boost geven

Met het WaterLab Flevoland wil Flevoland een boost geven aan de ontwikkeling van betere afvalwatersystemen dan die er nu op de markt van individuele of lokale systemen te koop zijn. De te ontwikkelen zuiveringssystemen kunnen worden toegepast in situaties waar maatwerk vereist is voor het vraagstuk van afvalwaterbehandeling. Denk aan situaties waar het afvalwater niet wordt ingezameld en waar een bestaande of nieuwe lozingssituatie leidt of zal gaan leiden tot een verslechterende waterkwaliteit. Met deze nieuwe systemen hopen we dat lokaal kan worden gezuiverd en geloosd zonder dat de waterkwaliteit verslechterd. Bijvoorbeeld bij de komst van een restaurant, migrantenbewoning, zorgboerderij of camping.

De voordelen van deelname aan WaterLab Flevoland

• Een gerenommeerd onafhankelijk onderzoeksbureau test kosteloos uw systeem. Zie voor meer informatie de spelregels en criteria op de website www.waterlabflevoland.nl.
• Door deelname aan deze challenge krijgt uw systeem direct meer bekendheid in de lokale markt.
• Via de catalogus en door vermelding in de Sanimonitor krijgt uw systeem meer bekendheid voor de huidige en toekomstige markt.
• Het snel beschikbaar komen van testgegevens kan uw ontwikkelcyclus verkorten.
• Met de testresultaten beschikt u over referenties over uw systeem.
• Bedrijven met de beste systemen krijgen expo-ruimte om hun systeem te laten zien tijdens Floriade Almere 2022 en worden ook bij andere evenementen/publiciteit goed in beeld gebracht.

Meer informatie en aanmelden voor 15 mei 2019

Meer informatie over WaterLab Flevoland vindt u op de website www.waterlabflevoland.nl. Via de website kunt u zich ook aanmelden. De sluitingstermijn is 15 mei 2019.
Heeft u nog vragen? Stuurt u dan een mail voor 15 april 2019 aan waterlab@flevoland.nl