Desah: Innovatieve afvalwaterzuivering voor Zweden

Helsingborg is één van de snelst groeiende steden in Zweden. Men verwacht dat over 15 jaar de stad meer dan 40.000 nieuwe inwoners heeft aangetrokken. Om hieraan tegemoet te komen worden nu per jaar al 1000 nieuwe woningen gebouwd.

Oceanhamnen

Eén van de eerste nieuwe stadsdelen is Oceanhamnen, onderdeel uitmakend van het H+ project. In de wijk Oceanhamnen zal gebruik worden gemaakt van een nieuwe decentrale afvalwaterzuiveringsinstallatie, waarvoor Desah BV het ontwerp realiseerde. In dit ontwerp ligt de nadruk op het terugwinnen van waardevolle grondstoffen zoals meststoffen en biogas én warmteterugwinning. In 2015 won Desah met dit concept al de Zweedse innovatieprijs in de “Blackwater and Food Waste Challenge” in de categorie “Zuiveringsinstallatie”.

Nieuwe zuiveringsinstallatie

In de nieuwe woningen (320) en gebouwen zal het grijs- en zwartwater gescheiden worden ingezameld en verwerkt. Ook worden de keukens uitgerust met een vermaler voor het verwerken van voedselafval. Het zwarte water en het keukenafval worden behandeld in anaërobe vergisters. Levering en installatie van deze vergisters worden uitgevoerd door Landustrie Sneek BV.
De nieuwe zuiveringsinstallatie genaamd RecoLab doet tevens dienst als educatiecentrum en wordt gebruikt als testlocatie voor nieuwe technologieën. Recolab is één van de demosites van het Horizon 2020 project “Run4Life”.

Bron: Desah