RWZI Leidsche Rijn met hulp van ELIQUO klaar voor de toekomst!

De rioolwaterzuivering Leidsche Rijn gaat binnenkort ook de rioolwaterstromen vanuit Maarssen en Maarssenbroek verwerken. Water Alliance lid ELIQUO heeft hiervoor een innovatieve zeeftechnologie toegepast. Hiermee worden onopgeloste stoffen bij binnenkomst van het rioolwater verwijderd en werd de bouw van extra beluchtingstanks vermeden. Op termijn zal de opdrachtgever met de nieuwe installatie ook cellulose gaan terugwinnen.

Meer rioolwater

Door het opheffen van de zuiveringsinstallaties Maarssen en Maarssenbroek zal er binnenkort meer rioolwater naar de RWZI Leidsche Rijn gepompt gaan worden. De capaciteit van deze zuiveringsinstallatie moest daarvoor vergroot worden van 90.000 IE (inwoners equivalenten) naar 165.000 IE. Deze uitbreiding werd onder andere gerealiseerd door het toepassen van een zeeftechnologie, waarmee de biologische belasting van de bestaande zuiveringsreactoren verlaagd wordt. Door het verwijderen van onopgeloste bestandsdelen aan het begin van het zuiveringsproces, het zogenaamde zeefgoed, kon de bouw van nieuwe zuiveringsreactoren of een voorbezinkingsfase achterwege blijven. Uit het gewonnen zeefgoed kan in de toekomst ook cellulose geproduceerd worden.

Trommelzeven

ELIQUO realiseerde de nieuwe installatie door het toepassen van de HUBER Drum Screen Liquid technologie. Binnenkomend rioolwater stroomt onder vrij verval door twee trommelzeefinstallaties. De nieuwe trommelzeven zijn als voorgefabriceerde modules opgenomen in het bestaande zuiveringsproces. De aanvoer en afvoer van de nieuwe zeefinstallatie werden aangesloten op de bestaande roostergoedverwijdering en het verdeelwerk naar de bestaande zuiveringsreactoren. Het zeefgoed wordt in een tweetraps ontwateringsproces ontdaan van water en vervolgens opgeslagen in containers en afgevoerd naar een eindverwerker.

De trommelzeven hebben een innovatief hogedruk reinigingssysteem, in combinatie met een geperforeerde RVS zeef. Hierdoor worden de trommels tijdens bedrijf intensief gereinigd. Door toepassing van dit bijzondere reinigingssysteem is het niet langer noodzakelijk om heet water en zeepproducten te gebruiken voor het reinigen. Dit laatste is bij vergelijkbare systemen met doekfiltratie wel noodzakelijk.

Partners

ELIQUO realiseerde dit innovatieve project samen met haar partners Dutch Spiral BV en Van Hattum en Blankevoort BV. De nieuwe trommelzeefinstallatie wordt momenteel getest en in februari in bedrijf gesteld. Vanaf maart zal installatie een testperiode in gaan van 3 maanden. Vanaf de zomer van 2020 is de installatie dan ook klaar om de toekomstige rioolwaterstroom doelmatig te kunnen zuiveren.

Bron: Eliquo