Coöperatieve vereniging de WaterBank lanceert nieuwe tool om de waterbalans te herstellen

Klimaatverandering vraagt om een watertransitie. De gevolgen van klimaatverandering en het huidige waterbeheer in Nederland leggen aanzienlijke druk op ons drinkwatersysteem en zorgen voor toenemende uitdagingen op het gebied van waterkwaliteit en -kwantiteit.

Het is duidelijk dat er een transitie moet plaatsvinden in het Nederlandse watermanagement. We moeten zoveel mogelijk zoetwater vasthouden, alternatieve waterbronnen gebruiken waar mogelijk en water delen om ons kostbare drinkwater te sparen.

De WaterBank

De WaterBank is een coöperatieve vereniging met publieke en private leden (waaronder leden van Water Alliance) die de missie hebben om de waterbalans in Nederland te herstellen. In het kortdurende bestaan zijn partijen als waterschappen, watertechnologie bedrijven, gemeenten, Interpolis en nog vele anderen reeds lid geworden. Op deze manier proberen wij de transitie in het Nederlands watermanagement te versnellen.

Lancering matchingstool

Op 1 december lanceert de WaterBank haar nieuwe platform en matchingstool. Dit platform biedt leden de mogelijkheid om vraag en aanbod van (rest)water op een interactieve kaart te delen, waarbij noodzakelijke informatie voor het uitwisselen van restwater wordt meegenomen. De WaterBank faciliteert hiermee, tot nu toe, onconventionele samenwerkingen om drinkwater te besparen.

Waterdeals

Het platform is echter pas het begin. Als er een match van vraag en aanbod ontstaat op het platform, ondersteunt de WaterBank het proces om tot een succesvolle uitwisseling van water te komen, zogenaamde Waterdeals. Dit doet de WaterBank aan de hand van de kennis van onze leden, een ontwikkeld monitoringsprotocol en kennis omtrent juridische en financiële kaders. De WaterBank biedt ook een platform voor kennisdeling en netwerkbijeenkomsten. Want alleen door watervraag en –aanbod beter op elkaar te laten aansluiten, kunnen we onze drinkwatervoorziening veiligstellen voor consumenten en bedrijven.

Over De WaterBank

De WaterBank is de organisatie die watervragers koppelt aan wateraanbieders. Of je nou een MKB’er, gemeente, sportvereniging of multinational bent. Wij werken samen met publieke en private leden om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor de uitdagingen op het gebied van watergebruik. Onze missie is om de balans te herstellen in het gebruik en behoud van waterbronnen en bij te dragen aan een duurzame toekomst voor ons en ons water. De WaterBank is een vereniging van publieke en private partijen en kent geen winstoogmerk.

Bron: persbericht De Waterbank