Water Alliance tijdens COP28: ‘drempels voor water-innovaties sneller verlagen’

De klimaattop COP28 in Dubai zal niemand zijn ontgaan. Ook De Nederlandse watertechnologie-sector was goed vertegenwoordigd.

Zo brachten Hein Molenkamp (directeur Water Alliance) en ondernemer Arthur Valkieser van Hydraloop (tevens voorzitter van de Expert Group Circulair Water van Water Alliance) hun visiedocument ‘Blueprint for a Circular Smart Water Society’ nog eens onder de aandacht. De blauwdruk biedt concrete oplossingen voor de praktische toepassing van circulair water en een visie op watergebruik in de gebouwde omgeving. Strekking van die visie: wereldwijd kostbaar leidingwater alleen nog gebruiken voor drinkwater toepassingen. Voor douchen, tuinsproeien en ook industrieel gebruik kun je bijna altijd óók circulair water gebruiken. Maar een snelle implementatie van die visie blijkt lastig.

“Overal in de wereld zijn er regels en wetten en dat is logisch”, zegt Hein Molenkamp. “Zeker als het gaat om beheer van water; veiligheid moet voorop staan. Maar ondernemers staan te popelen om de innovatieve oplossingen die ze hebben ontwikkeld toe te passen. Dat begint met testen, maar daarna ook met op grotere schaal inzetten. Bestaande wetten en regels vertragen te vaak de implementatie van kansrijke oplossingen. Het is dus belangrijk dat met name ook overheden de wetgeving zodanig aanpassen dat we meer en ook sneller circulaire toepassingen kunnen testen en opschalen.”

Hein Molenkamp begeleidde tijdens de COP28 enkele sessies. Onder andere watergezant Meike van Ginneken verzorgde bij een ervan een keynote. Tijdens een aansluitende paneldiscussie onderstreepten diverse sprekers, waaronder Rami Ghandour, CEO van Metito, Rodrigo de Oliveira Perpétuo, directeur van ICLEI South America en Arthur Valkieser nog eens het belang om in de gebouwde omgeving geen kostbaar en schaars leidingwater te gebruiken voor niet-drinkwater toepassingen. Van Ginneken nam het eerste exemplaar van de Blueprint 2024 editie in ontvangst en moedigde het initiatief aan.

“Kort samengevat grijpt het document terug op de Sustainable Development Goals (SDG’s), die in 2015 door de VN werden vastgesteld”, legt Hein Molenkamp uit. “Een van die specifieke doelen gaat over de beschikbaarheid van schoon drinkwater en adequate sanitaire voorzieningen voor iedereen. Dat schiet nog niet echt op. Zo’n 25% van de wereldbevolking heeft geen of onvoldoende schoon drinkwater. En Nederlandse bedrijven hebben daar oplossingen voor.”

Van links naar rechts: Rami Ghandour, Hein Molenkamp, Meike van Ginneken, Arthur Valkieser, Rodrigo de Oliveira Perpétuo

Een tweede sessie rond de Blueprint werd op 10 december ingeleid door de vermaarde Bertrand Piccard, oprichter van de Solar Impulse Foundation (waar ongeveer 1600 innovatieve technologieën bij zijn aangesloten). “Een bijzonder inspirerende spreker”, aldus Molenkamp. En ook Piccard riep op om niet te wachten en vooral vaart te maken met het implementeren van nieuwe technologieën. Behalve Molenkamp en Valkieser waren de panelleden bij deze sessie: Alexei Levene van startup Desolenator, Durk Krol van Water Europe, Harm Duel van Deltares en Mohammed Al Surf van Tilad Environment.

Tijdens een aantal netwerkbijeenkomsten van onder andere VNO-NCW op de residentie van de NL Consul Generaal in Dubai sprak Molenkamp met diverse Nederlandse ondernemers en organisaties die actief zijn in de golfregio. “Super nuttig en interessant”, aldus Molenkamp. “Directeur Angelo de Mul van Water Alliance-lid Pure Blue Water was er en ook Nederlandse kassenbouwer Van der Hoeven. Deze laatste heeft een half jaar geleden op ongeveer 2 uur buiten Dubai midden in de woestijn een hypermodern glastuinbouw project opgeleverd. Dat heb ik bezocht, samen met vertegenwoordigers van de Topsector Glastuinbouw en Uitgangsmaterialen. In een vrijwel volledig geautomatiseerd en gerobotiseerd proces wordt hier aan de lopende band sla geproduceerd, waarbij getoond wordt dat dit tegenwoordig heel efficiënt kan met weinig energie, nutriënten en water.”
Ook Nederlandse water startup Semilla Sanitation, onderdeel van Nijhuis Saur Industries, zette zichzelf tijdens de klimaattop in de spotlights, door deel te nemen aan een pitch competitie ‘Get in the Ring.’

Concluderend zegt Molenkamp: “Allemaal prachtige voorbeelden van Nederlandse kennis op gebied van water. Voor mij was het belangrijkste doel van de COP28 om niet alleen ondernemers, maar vooral ook overheden en politici uit alle landen van de wereld te overtuigen dat er geen drempelvrees nodig is om nieuwe technieken uit te proberen. Heel goed dat de Nederlandse watertech ook concreet heeft laten zien wat er mogelijk is; het is niet alleen bij woorden gebleven. Ik hoop en verwacht daarom dat we in Dubai méér waren dan alleen maar een roepende in de woestijn.”