Cell-U-Value: groene chemische bouwstenen uit cellulose-afval

Water Alliance lid KNN Cellulose BV gaat samen met Nouryon (voormalig Akzo Nobel Specialty Chemicals), ISPT en de Universiteit van Groningen groene chemicaliën produceren op basis van cellulose uit afval.

Meerjarig ontwikkeltraject

Onder de noemer Cell-U-Value hebben de partijen gezamenlijk een meerjarig ontwikkeltraject in gang gezet. Het doel is cellulose uit afval in te zetten als grondstof voor productie van groene chemicaliën. Daarmee wordt verbranding van afval voorkomen én wordt de inzet van fossiele grondstoffen gereduceerd. CO2-winst wordt daarmee op twee fronten behaald.
Cellulose, vooral bekend als papiervezel, komt veel voor in ons afval; denk aan toiletpapier, luiers en drankenkartons. Ook in de plastic- papier- en glasrecyclingindustrieën is cellulose een veelvoorkomende stroom die nu nog vaak als afval wordt verwerkt.

KNN afbeelding CUV

Circulaire ambities

De partners richten zich binnen Cell-U-Value op technologische, economische, milieukundige en juridische ontwikkeling van de keten. Daarmee vertalen we circulaire ambities naar concrete business.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met KNN Cellulose op www.knncellulose.nl/