Aqualab Zuid ontwikkelt nieuwe methoden met derde analyser

Begin dit jaar heeft Aqualab Zuid een derde LC-MS-MS analyser aangeschaft. Hiermee gaan we nieuwe methoden ontwikkelen om PFAS en vergelijkbare stoffen snel en nauwkeurig aan te kunnen tonen.

PFAS

PFAS (Per- and polyFluorAlkyl Substances) is de verzamelnaam voor poly- en perfluoralkylstoffen, een groep van minstens 4.000 door de mens gemaakte chemische verbindingen die van nature niet in het milieu voorkomen. PFAS wordt in veel producten toegepast, zoals smeermiddelen, voedselverpakkingsmaterialen, blusschuim, anti-aanbaklagen van pannen, kleding, textiel en cosmetica. Ook wordt PFAS gebruikt in verschillende industriële toepassingen en processen.

Door de vele toepassingen, maar ook door emissies en incidenten, is PFAS wereldwijd in het milieu terechtgekomen, waar het nu onder meer in bodem, bagger en oppervlaktewater wordt aangetroffen. Dit vormt een groeiende bedreiging voor de gezondheid van mens en dier.

Het RIVM publiceert dit jaar een aanscherping van de gezondheidskundige grenswaarden voor PFAS, mogelijk gevolgd door aanscherping van wet- en regelgeving. Met onze nieuwe analyser kunnen we PFAS in veel monsters tegelijk, snel en in zeer lage concentraties aantonen.

Nauwkeurige identificatie

De LC-MS-MS combineert vloeistofchromatografie (LC) met tandem-massaspectrometrie (MS-MS). De kracht van deze methodiek ligt in de combinatie van het scheiden en het identificeren van de stoffen. Op deze manier kunnen veel verschillende soorten PFAS zeer nauwkeurig worden geïdentificeerd en gekwantificeerd. Met deze methodiek is er vrijwel geen risico is op besmetting, omdat de monsters rechtstreeks in het systeem worden geïnjecteerd.

Röntgencontrastmiddelen

De nieuwe LC-MS-MS-analyser gaan we ook gebruiken om röntgencontrastmiddelen te analyseren. Net als resten van medicijnen komt ook deze stofgroep via het rioolwater in ons oppervlaktewater algemeen voor.

De komende maanden gaan we een eerste serie op de analyser toegespitste meetmethoden ontwikkelen. We verwachten de methode voor röntgencontrastmiddelen medio 2021 operationeel te hebben en die voor PFAS eind dit jaar.

Meer weten over de LC-MS-MS analyser? Bel naar (0183) 30 55 45 of mail naar relatiebeheer@aqualabzuid.nl

Bron: Aqualab Zuid