Export Watertechnologie vertienvoudigen

Export Watertechnologie vertienvoudigen
Nederland heeft internationaal in de watertechnologie sector een uitstekend track record. Uit eerder onderzoek in opdracht van Topsector Water & Maritiem blijkt dat stevige exportgroei mogelijk is. In de praktijk wordt dit potentieel onvoldoende benut en blijven de groeicijfers achter bij de verwachtingen, onder meer door het ontbreken van een succesvolle match tussen onze bedrijven en projectfinanciering.

Samenwerking
Topsector Water & Maritiem heeft een programma geïnitieerd om de export in de watertechnologiesector te vergroten. Zij doet dit samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en een aantal MKB bedrijven in de watertechnologiesector, entrepreneurial Dutch Development Bank FMO, Netherlands Water Partnership (NWP), de Water Alliance, Rijksdienst voor Ondernemen (RVO) en de ministeries van Buitenlandse Zaken (BUZA) en Infrastructuur en Waterstaat (I&W) waaronder het programma Partners voor Water (PvW) en het interdepartementale Water Cluster voor Water internationaal.

Vertienvoudigen is de ambitie
(Voormalig) boegbeeld Topsector Water & Maritiem, Annemieke Nijhof zegt: “De behoefte in de wereld naar goede en duurzame wateroplossingen is groot. We willen in dit programma alle belemmeringen wegnemen die een schaalsprong voor de Nederlandse sector in de weg staat” en Focco Vijselaar, Directeur Generaal van het ministerie van EZK voegt daaraan toe: “Vertienvoudiging van de export, dat is wat we uiteindelijk willen bereiken, een forse ambitie.”

Plan van Aanpak
De aanpak van het programma is pragmatisch van aard en gericht op concrete projecten. Met tien vooraanstaande Watertechnologie bedrijven en betrokken organisaties worden in een beperkt aantal landen marktkansen in kaart gebracht. De zoektocht naar innovatieve financieringsmogelijkheden staat centraal en de geselecteerde bedrijven boren als consortia nieuwe markten aan. Om verbinding met de gehele watertechnologiesector te leggen, ontwikkelt het programma international branding en organiseert het digitale missies en webinars.

Programmamanager
Steven van Rossum, voormalig CEO World Waternet is door de Topsector en NWP aangesteld als programmamanager. Hij heeft een team mensen om zich heen gevormd van de betrokken organisaties en voert in samenwerking met NWP en Water Alliance het programma uit.

Bron: Top Sector Water Maritiem