Wereldwijde waterproblematiek vraagt multidisciplinaire samenwerking

Wereldwijde waterproblematiek vraagt multidisciplinaire samenwerking
European Water Technology Week in Leeuwarden

In Leeuwarden is de eerste European Water Technology Week (EWTW) begonnen. Vijf dagen van ontmoeting en inspiratie met eenentwintig sessies en zeventig sprekers. In stadsschouwburg De Harmonie heette Johannes Boonstra van de raad van bestuur van Wetsus Centre of Excellence voor Duurzame Watertechnologie, de deelnemers van harte welkom. Die deelnemers zijn leiders op het gebied van innovatie, technologie en beleid van bedrijven, universiteiten en overheden uit Singapore, China, Israël, de Verenigde Staten, Canada, Zuid-Korea en Europa.

De wereldwijde watertechnologiesector is steeds meer georganiseerd in hubs en de EWTW (waarin opgenomen het Wetsus Congres en Waterlink van WaterAlliance) verbindt deze hubs in Leeuwarden, stelde Boonstra. De vraag die centraal staat: hoe kan multidisciplinaire samenwerking bijdragen aan oplossingen voor de wereldwijde waterproblematiek? Maar ook: welke bijdrage kan de watersector leveren aan de circulaire economie? Na de openingswoorden lieten verschillende sprekers hun licht schijnen op het thema.

Burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden benadrukte dat zijn stad niet alleen de culturele hoofdstad van Europa is, maar ook de Europese hoofdstad van de watertechnologie. Een belangrijke waarde en de sleutel voor succes noemde hij de samenwerking van onderzoek, onderwijs, ondernemers en overheid. Ook wetenschappelijk directeur Cees Buisman van Wetsus gelooft heilig in samenwerking. “De inspirerende en multidisciplinaire samenwerking binnen Wetsus tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen uit heel Europa zorgt voor innovaties die een belangrijke bijdrage leveren aan oplossingen voor wereldwijde waterproblematiek.”

Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, noemde als voorbeeld van multidisciplinaire excellence de technologie van DeSaH uit Sneek. Dit bedrijf ontwikkelt innovatieve en duurzame technologieën, waaronder een decentraal afvalwatersysteem, waarmee energieverbruik en milieubelasting sterk worden gereduceerd. “In kennis en oplossingen staat de Nederlandse watersector op een hoog niveau. Daarom spelen Nederlandse innovaties een belangrijke rol bij mondiale uitdagingen”, aldus de staatssecretaris.

Dirk Jan van den Berg, voorzitter van de raad van toezicht van het European Institute of Innovation & Technology (EIT), deelde zijn gedachten over het verbinden van innovatieve hubs in Europa. De EIT is in 2008 opgericht om de samenwerking tussen universiteiten, bedrijven en onderzoeksinstellingen te stimuleren. James Barnard, de Amerikaanse pionier in afvalwaterzuiveringsonderzoek, sprak over de mogelijkheden om voedingsstoffen in de afvalstroom te benutten. “Vanwege het enorme energiepotentieel zouden we afvalwater vooral moeten zien als een middel om energie en waardevolle producten te produceren.”

Philipp Wilfert, winnaar van de Marcel Mulder Award 2017 voor zijn onderzoek naar het terugwinnen van fosfaat uit afvalwater, benadrukte het belang van fosfaat. “Fosfaaterts is momenteel de belangrijkste bron van fosfaat, maar de voorraden zijn eindig en het gebruik is niet circulair.”

Laatste onderdeel voor de lunch was de bekendmaking (door Ed Nijpels, voorzitter van de raad van toezicht van Wetsus) van de winnaar van de Marcel Mulder Award 2018. Dit jaar er twee winnaars: Victor Ajao en Jaap Dijkshoorn. Beiden werkzaam bij Wetsus. Tijdens de ochtendsessie werd Joop Kruithof, pionier op het gebied van drinkwaterzuivering, in het zonnetje gezet. Voor zijn inspirerende werk ontving hij een koninklijke ridderorde.