WCBC Bionica: inspirerende mogelijkheden in de natuur

Een gemengd gezelschap, bestaande uit vertegenwoordigers van (semi)-overheden en bedrijven, kwam donderdag 18 mei naar het Business Centre Johannes de Doper voor het WaterCampus Business Café. Onderwerp deze middag was “Slimme oplossingen uit de natuur voor watertechnologische uitdagingen in het MKB”. Nu al worden veel innovaties gebaseerd op principes die door de natuur in miljoenen jaren zijn geperfectioneerd, maar (onder andere) in de waterwereld is nog veel ruimte voor toepassing van dit soort slimme ‘vindingen’ van de natuur.

De bijeenkomst startte met een lezing van Ylva Poelman. Deze natuur- en sterrenkundige is een specialist op het gebied van bionica en innovatie. Naast haar directeurschap van het Bionica Innovatie en Expertisecentrum (BIEC) in Groningen schrijft ze een tweewekelijkse column over bionica onder de titel ‘De Bionische Vrouw’ in dagblad Trouw. Ook schreef ze 2015 een boek met de titel “De natuur als uitvinder” over techniek in de natuur.

Ylva begon haar presentatie met een quizje over door de mens ontwikkelde toepassingen die gebaseerd zijn op lichaamseigenschappen van allerhande dieren. Daaruit werd duidelijk dat er veel te leren valt uit de resultaten van vier miljard jaar R&D door de natuur. Vliegtuigvleugels gebaseerd op vleugels van arenden, maar ook een grijpmechanisme dat gebaseerd is op het ‘mechaniek’ van een vin van een vis passeerden de revue. Ook de Bombardeerkever leverde aansprekende voorbeelden voor innovatieve toepassingen van “natuurlijke techniek”. Ylva Poelman is ervan overtuigd dat er nog veel energie- en materiaalbesparende innovaties te halen zijn uit de ‘proven technology’ van de natuur.

Vervolgens kreeg Saskia van Gend, projectleider van TCNN (TechnologieCentrum Noord-Nederland) het woord. Zij is projectleider van het ‘Bionica in het MKB’ project, waarbij het MKB samen met Bionica-experts kijkt naar oplossingen uit de natuur voor complexe technologische vraagstukken. In vijf fases wordt vanaf het eerste gesprek – de identificatie van de technologische uitdaging – tot de laatste stap – het ontwikkelen en bouwen van een prototype – het project begeleid, waarbij bij elke stap waar kosten aan verbonden zijn ook subsidiemogelijkheden horen. Door deze stap-voor-stap methode kunnen kosten voor de ondernemer zoveel mogelijk beperkt worden. Het Bionica in het MKB is een grensoverschrijdend project dat samen met Emsland GmbH en WFG für den Kreis Borken wordt uitgevoerd. Voor het zoeken naar een innovatie uit de natuur voor een technologisch probleem zijn diverse experts van hogescholen, universiteiten en het BIEC beschikbaar.

Na de korte pauze kregen de aanwezigen in een ‘Brown Paper Session’ de mogelijkheid hun eigen technologische uitdagingen en vraagstukken kenbaar te maken. De resultaten werden vervolgens geclusterd en zullen worden bekeken door TCNN.

De conclusie is dat de kennis van de natuur zeer nuttig kan zijn bij technologische uitdagingen. Laat dit niet aan u voorbijgaan en laat onderzoeken wat Bionica voor uw technologische uitdaging kan betekenen. Voor meer informatie kijkt u op: http://bionicamkb.nl/site/download/0sK6na548mKM?type=open