Waterkwaliteit zonder grenzen: De impact van internationale normen op drinkwaterproducenten!

UV-desinfectie is het enige fysieke desinfectieproces dat is goedgekeurd in Duitsland voor de behandeling van openbaar water. Er worden geen extra behandelingssubstanties aan het drinkwater toegevoegd. Momenteel zijn UV-lagedruk- en UV-middendruklampen goedgekeurd met een desinfectie-efficiëntie van minimaal 400 Joule/m² (verwijzend naar 254 nm).

Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland hebben een uniform typeplaatje voor UV-desinfectieapparaten sinds de publicatie van DIN 19294-1:2020-08 en ÖNORM M 5873-1:2020-01-01.

Volgens de “Liste zulässiger Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren”, mogen alleen UV-apparaten waarvan de desinfectie-efficiëntie en geschiktheid voor drinkwater zijn bewezen in een typekeuring, worden gebruikt in de drinkwatervoorziening.

Hiervoor dient een fabrikant een representatief prototype van elk type UV-apparaat te laten testen in een hiervoor geaccrediteerd testlaboratorium. De typekeuring wordt uitgevoerd op basis van momenteel geldende testprincipes (bijv. DIN 19294-1 of DVGW W 294-2 (A)). Hierbij worden naleving van voorgeschreven kenmerken en de geschiktheid van de componenten voor drinkwater onderzocht. De essentiële componenten voor de bewaking en generatie van UV-straling (apparaat-radiometer, UV-lampen en lampballasten) worden ook gekarakteriseerd. Een centraal onderdeel van elke typekeuring is ook de biodosimetrische karakterisering van de desinfectie-efficiëntie van het UV-apparaat. Dit omvat het bepalen van de inactivatiesnelheid van een testorganisme met bekende UV-gevoeligheid bij verschillende waterdebieten, stralingsniveaus en waterkwaliteiten (variatie van UV-transmissie van het testwater).

Op basis van deze gegevens worden de geschiktheid en bedrijfskenmerken van het UV-apparaat bepaald, waarbij een equivalent van ten minste 400 J/m² (gerelateerd aan een golflengte van 254 nm) wordt gehandhaafd.

De resultaten van de typekeuring worden gedocumenteerd in een testrapport door het testlaboratorium. De hygiënische geschiktheid van materialen die in contact komen met drinkwater moet worden aangetoond met een certificaat van overeenstemming met hygiëne. Op basis van deze documenten wordt een typekeuringscertificaat afgegeven door een geaccrediteerde sector certificeerder. Het certificaat bevat informatie over de toegepaste testprincipes en de essentiële technische gegevens van het betreffende type UV-apparaat. Daarnaast worden de geschiktheids- en bedrijfsparameters die moeten worden nageleefd, bestaande uit het maximale waterdebiet en de UV-transmissie of het minimumstralingniveau dat moet worden nageleefd, gespecificeerd in het certificaat.

De marketing van een UV-apparaat voor de desinfectie van drinkwater in de openbare drinkwatervoorziening is alleen toegestaan met een geldig typekeuringscertificaat van een geaccrediteerde sector certificeerder. Periodieke tests van geïnstalleerde UV-apparaten zijn niet vereist. Zelfs als de geldigheid van het relevante typekeuringscertificaat verloopt, mogen eerder geïnstalleerde UV-apparaten blijven werken als ze blijven voldoen aan de eisen van de “Liste zulässiger Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren” van het Duitse Milieuagentschap

*Bronvermelding: DVGW

Wat betekent dit voor de Nederlandse drinkwatervoorziening?

Het is mogelijk dat de nieuwe normen in Duitsland, zoals DIN 19294-1:2020-08 als basis kunnen dienen voor bredere Europese normen. In Europa wordt het proces van normalisatie gecoördineerd door het Europese Comité voor Normalisatie (CEN). Als een norm in een bepaald land wordt gezien als een goede praktijk of als een belangrijke bijdrage aan de veiligheid en efficiëntie van een bepaald proces, kan dit een bron van inspiratie zijn voor de ontwikkeling van bredere Europese normen op dat gebied.

En wat betekent deze nieuwe DIN norm voor u?

Als een nieuwe norm, zoals DIN 19294-1, wordt overgenomen in Nederland, zal een drinkwaterbedrijf een reeks stappen moeten overwegen. Allereerst zal intern geëvalueerd moeten worden of hun bestaande UV-desinfectiesystemen aan de norm voldoen. Indien dit niet het geval is, zullen aanpassingen en upgrades moeten worden uitgevoerd. Certificering en typekeuring zijn mogelijk vereist, inclusief het bijhouden van documentatie en het waarborgen van continue naleving. Het uiteindelijke doel is ervoor te zorgen dat UV-desinfectiesystemen voldoen aan de geldende normen en goedkeuring hebben van lokale autoriteiten.

AQUAFIDES voorloper op het gebied van validatie

AQUAFIDES heeft de UV-apparaten series COMPACT en OPTILON reeds gevalideerd in overeenstemming met DIN 19294:2020 en DVGW-gecertificeerd. De OptiLon serie van AQUAFIDES is voorzien van de HybridWiper© technologie en voldoet aan de nieuwe norm en kan daarom met alle nodige garanties worden ingezet. De Compact-serie is speciaal ontworpen voor kleine installatieruimten, en wordt medio 2024 gehercertificeerd volgens de nieuwe norm.

De belangrijkste parameters uit de norm zijn opgenomen in het testprotocol. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • De inlaatsituatie is bijvoorbeeld meer aangepast aan de dagelijkse (realistische) installatieomstandigheden. Een bocht van 90° moet nu direct bij de inlaat worden geplaatst, zonder rustsecties die resultaten gunstig kunnen beïnvloeden;
  • Het oppervlak van de bestralingskamer mag bijvoorbeeld niet meer ge-Electro-polijst worden. Dit doet de aanvankelijke reflectievoordelen van een nieuw UV-apparaat teniet;
  • De nieuwe norm valideert ook de prestaties en eigenschappen van de lamp zelf. Daarnaast is lampveroudering gestandaardiseerd op 25%;
  • Een van de belangrijkste veranderingen is echter het testen van de B-punten (werkpunten). Dit houdt een biodosimetrische test in aan het einde van de levensduur van de lamp, d.w.z. een bedrijfstoestand met verouderde lampen.

Al onze validatietests zijn met succes doorlopen. Met de certificatiezegels van DVGW en ÖVGW kan de gebruiker erop vertrouwen dat de apparaten van onze techniekpartner AQUAFIDES voldoen aan de nieuwe normen. Ook richt de nieuwe norm zich op realistische bedrijfsomstandigheden. Dit geeft u als consument het grote voordeel dat u kunt vertrouwen op de prestaties en bedrijfszekerheid van uw UV-installatie.

Bron: Vanpoels Waterdesinfectie B.V