Water leren zuiveren op Ha

Kollumer Leo Groendijk, docent watertechnologie op Hogeschool van Hall Larenstein, was twee weken in Ha