Water Alliance in het Dutch Industry Boek

Het Dutch Industry boek is inmiddels een begrip geworden. In dit boek zijn inspirerende verhalen verzameld over de Nederlandse industrie. In dit boek worden business cases van meer dan 50 Nederlandse ondernemingen beschreven en geanalyseerd in combinatie met het gebied waartoe ze behoren.

Dit zijn: landbouw, chemie, energie, de creatieve industrie, tuinbouw, technologie, levenswetenschappen en gezondheid, logistiek en water. Elk gebied wordt beschreven in het kader van zijn kennisinfrastructuur, feiten en cijfers en toekomstambities. Ook Water Alliance is hierin vermeld, natuurlijk in de sector water. Bekijk het artikel over Water Alliance via deze link!