Vraag naar online sensortechnologieën neemt toe

Er komen steeds meer en betere sensortechnologieën op de markt waarmee de waterkwaliteit gemonitord kan worden. Het aantal meetinstrumenten groeit en de technische innovaties nemen hand over hand toe. Ook komen er steeds meer toepassingsmogelijkheden zoals drones en gebruik van satelliet-data op de markt. Het vinden van de juiste sensor voor een specifieke locatie en situatie vraagt hierdoor in toenemende mate tijd en kennis.

Corina Carpentier van Sensileau: “Waterschappen en drinkwatermaatschappijen zien deze ontwikkeling ook. We merken dat zij hier ook wel gebruik van willen maken, maar ze missen het overzicht en hebben soms koudwatervrees. En dat is jammer, want met sensortechnologieën kunnen veel monitoringsprocessen beter, efficiënter en kosteneffectief worden uitgevoerd”.

Sensileau is een (internationaal) erkend kennisplatform en is opgericht voor het bevorderen van de toepassing online monitoring en sensortechnologieën in de watersector. “We komen wekelijks in contact met leveranciers die een nieuwe sensortechnologie op de markt hebben gebracht”, aldus Jan Broos. “De mogelijkheden worden steeds groter en beter. Wij zetten ons daarom in om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Onze missie is dat nieuwe sensortechnologieën steeds meer algemeen goed worden in monitoringsprocessen”. Als kennisplatform beschikt Sensileau over diverse (internationale) casestudies van monitoringsprocessen. Corina Carpentier: “Deze bewijzen dat de inzet van de juiste sensor en verbeterde data-analyse methoden leidt tot procesoptimalisatie en kostenbesparing, zoals een vermindering van het energie- en chemicaliëngebruik”.

Online monitoren genereren een grote hoeveelheid data en het interpreteren hiervan vraagt specifieke kennis. Voor dit doel heeft Sensileau op 11 april jl. een internationaal webinar georganiseerd met als titel ‘Water data analytics: 2 examples of how to effectively convert measurement data into actionable information’. Thouheed Gaffoor van Emagin en Simon van den Dries van Blue-Value hebben met praktijkvoorbeelden laten zien hoe je grote hoeveelheden data m.b.v. software kunt analyseren. Het webinar is terug te zien op de website van Sensileau.