Vitens op BNR nieuwsradio

Het Europees consortium Smartwater4Europe, bestaande uit 21 organisaties waaronder 12 MKB bedrijven, 3 waterbedrijven en 3 kennisinstituten en onder leiding van Vitens heeft een Europese subsidie gekregen ter grootte van 6 miljoen euro. De subsidie wordt gebruikt om onderzoek te doen naar het intelligente drinkwaterleidingnet van de toekomst.