Vitens: Drinkwaterbelang nog onvoldoende geborgd

Het onderzoek van het ministerie van EZ naar schaliegas brengt risico