Vewin benoemt nieuwe directeur

In verband met de komende pensionering van de huidige directeur, de heer drs. Theo Schmitz, benoemt het bestuur van Vewin mevrouw mr. Ren