Waterschap Brabantse Delta gaat samen met de gemeente Breda, provincie Noord Brabant, het drinkwaterbedrijf Brabant Water en ziekenhuis Amphia nauw samenwerken om een Pharmafilter-installatie te realiseren in de nieuwbouw van het ziekenhuis in Breda. Op 11 december 2018 werd bij Amphia de overeenkomst om deze samenwerking te bekrachtigen getekend door deze vijf partijen.

 

De samenwerking tussen deze partijen is uniek, omdat het voor alle partijen een win-winsituatie is. Het waterschap wil minder medicijnresten en andere schadelijke stoffen lozen zodat de kwaliteit van het water in onze meren, beken en rivieren verbetert. Breda wil, ondersteund door de provincie, een groene gemeente zijn, Amphia wil graag een toekomstbestendig duurzaam ziekenhuis bouwen en Brabant Water stimuleert dit voorbeeldproject graag omdat dit een verbetering voor de gehele waterketen is.

Wat doet een Pharmafilter?

Een Pharmafilter-installatie zuivert het afvalwater van het ziekenhuis voor hergebruik. De zuiveringsinstallatie scheidt het vaste en vloeibare afval van elkaar, zuivert het water en ontdoet het van alle schadelijke stoffen voor mens, dier en milieu. Het vaste afval, dat biologisch afbreekbaar is, wordt vergist en dit levert biobrandstof op. Deze brandstof gaat in de vorm van warmte en elektriciteit weer terug het ziekenhuis in. De installatie heeft dus niet alleen belangrijke voordelen voor de patiënt en het verplegend personeel, maar het komt ook de hele leefomgeving van de regio Breda ten goede doordat onder andere medicijnresten uit het afvalwater worden verwijderd.

Green Deal

De installatie van deze filterinstallatie draagt bij aan de Green Deal, die Amphia en de gemeente Breda in 2015 ondertekenden. Daarin maakten zij afspraken over het zuinig en slim omgaan met energie, water, voedsel, afval en medicijnen. Andere duurzame ontwikkelingen zijn de plaatsing van 1744 zonnepalen op de parkeergarage, en klimaatplafonds en energiezuinige ledverlichting in en buiten het ziekenhuis om het energieverbruik terug te dringen. Ook een warmte koude opslag (WKO) en warmtepompen om de CO2-uitstoot met 80 procent te verminderen valt hieronder.

De komende maanden start het aanbestedingstraject voor de aankoop en installatie van de Pharmafilter-installatie.