Tweede ronde MIT regeling opent 25 september

Op 25 september opent de tweede ronde van de MIT regeling (MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren). Voor de Topsector Water is in deze tweede ronde een budget beschikbaar voor haalbaarheidsstudies. Met deze regeling beoogt het ministerie van Economische Zaken de betrokkenheid van het MKB bij het Topsectorenbeleid op een laagdrempelige manier te verhogen.