TechTalk Trends&ontwikkelingen in drinkwater gevoede koelsystemen – 21 januari 2021

Op 21 januari bezochten 59 deelnemers uit m.n. de watertech wereld de ENVAQUA TechTalk ‘Trends & ontwikkelingen in drinkwater gevoede koelsystemen’.

Cor Wegman van het Spaarne Gasthuis schetste de problematiek van het gebruik van chemie om water van koelsystemen te zuiveren voor o.a. personeel dat met de chemicaliën werkt en de impact van de chemicaliën op het milieu. Maarten Schaap van Waterbedrijf Groningen ging in op de toenemende vraag naar drinkwater in de provincie Groningen en de beperkte voorziening daarvan door toenemende droogte. Dit leidt ertoe dat laagwaardig gebruik van drinkwater teruggedrongen moet worden. Zeker gezien de verwachte toename van de vraag naar drinkwater. Waterbedrijf Groningen bouwt daartoe een nieuwe zuivering op oppervlaktewater nabij een RWZI, zodat in de toekomst mogelijk ook direct RWZI effluent behandeld kan gaan worden.

Ontwikkelingen

Norbert Kuipers van de WuR belichtte de technologie PrevScale waarbij scaling wordt tegen gegaan door de gericht de pH waarde te verlagen voordat het water via RO wordt gezuiverd. Dit verlaagt de downtime van de RO-installatie en kan o.a. gebruikt worden voor het zuiveren van koelwater.

Bego Osuna van het CEW belichtte vervolgens het belang van een early-warning systeem voor biofilm aangezien dit de basis is voor groei van bacteriën. Door klimaatverandering zal de aanwezigheid van biofilm een steeds groter probleem worden. Daarnaast ontwikkeld biofilm resistentie tegen conventionele zuiveringsmethoden. CEW heeft een platform opgericht om nieuwe manieren van detectie, controle en preventie te ontwikkelen.

Peter van der Linde van Holland Water vertelde over de toepassing van koper zilver ionisatie als technologie om biofilmvorming in water voor koelinstallaties te voorkomen. Kees Roest van KWR gaf een toelichting op hun onderzoek naar het terugwinnen van metalen uit afvalwater, waarbij in enkele gevallen milligrammen tot grammen per liter teruggewonnen kunnen worden.

Marcel Oonk van Nijhuis vertelde over de rol die lokaal geproduceerd ozon kan spelen in de voorbehandeling van koelwater en Sandor Peper tenslotte, van RWB, over de grootschalige en kleinschalige toepassingen van hun electrolysereactoren op bypass stromen van koeltorens. RWB heeft een vernuftig systeem waarbij calciumcarbonaat periodiek van de elektrodes wordt geschraapt.

De TechTalk werd vanuit TKI Watertechnologie georganiseerd door Envaqua en Water Alliance.

Het webinar is terug te zien via WaterProofTV.