Symposium 'Water Governance & Veiligheid'

Ter gelegenheid van de herdenking van de watersnoodramp 60 jaar geleden organiseert KIVI NIRIA in samenwerking met het Water Governance Centrum, de Vereniging voor Waterstaat en Landinrichting en de waterkring van de Vereniging van Bestuurskunde het symposium ‘Water Governance & Veiligheid’.