Vitens wil scholen verovereren met tappunten op school

90% van de ouders wil drinkwatertappunt op school

Utrecht, 22 januari 2013