Succesvolle metingen onderwaterdrones INDYMO in Bamako

INDYMO heeft in nauwe samenwerking met diverse organisaties metingen verricht in de rivier de Niger in Bamako. In het project ‘Contentious monitoring of Water qality data’ werkt INDYMO nauw samen met onder andere VIA WATER, Agence du Bassin du Fleuve Niger (ABFN), Akvo Foundation.

INDYMO heeft trainingen gegeven met onderwaterdrones die zijn uitgerust met camera’s en sensoren die naast de plaatsbepaling (diepte, GPS) de volgende parameters kunnen meten: Ammonium, nitraat, zuurstof, troebelheid, temperatuur, pH, Geleidbaarheid en chlorophyll.

De continue resultaten laten zien dat steekmonsters niet representatief zijn voor de waterkwaliteit in de Niger. Enkele locaties zijn sterker vervuild door bijvoorbeeld ongezuiverde lozingen uit riolering en industrieën. Deze locaties zijn gemapped en worden in relatie gebracht met de continue metingen. Samen met de lokale partijen worden kosteneffectieve maatregelen opgesteld om de waterkwaliteit te verbeteren om gezondheidsrisico’s voor de bevolking die intensief gebruik maken van de rivier te verminderen.

De eerste resultaten zijn gepresenteerd en besproken op 29 maart in het VIA waterCafe in Bamako.